LetsGig & Mecenat
Gigg från: Eskilstuna kommun

Fritidsledare till ny satsning - trygga unga

  • Vård & assistans

Eskilstuna

Ung Fritid och mötesplatser skapar möjligheter till goda livsvillkor och meningsfull fritid för sina besökare. Besökarna ska ha makt och inflytande över sina liv och möjlighet till goda fritidsalternativ utifrån individuella behov och förutsättningar. Till Ung Fritid och mötesplatser hör Verkstan, Bonsai, Balsta musikslott, sju fritidsgårdar, tre mötesplatser och den mobila verksamheten Team Fritid. Eskilstuna kommun har beslutat sig för att förstärka våra interna resurser som arbetar med främjande och förebyggande insatser kring barn och unga. Trygga unga är en satsning på ett strategiskt operativt arbete för att tidigt möta upp oro och eliminera risker för att barn och unga hamnar i kriminalitet och missbruk. Ett sätt är att utöka befintliga främjande och förebyggande insatser för barn och unga i Eskilstuna. Trygga unga kommer att utgå från fem olika områden där medarbetare från kommunens förvaltningar samverkar: • SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) • mobilt ungdomsteam • insatser vid social oro • ökad offentlig närvaro • avhopparverksamhet Det mobila ungdomsteamet utgörs av två delar som bemannas gemensamt av socialförvaltning och Ung Fritid. Personalen arbetar på högstadie- och gymnasieskolor dagtid i syfte att stärka det främjande och förebyggande arbetet, och deltar i identifieringen av unga i riskzon genom deltagande i elevhälsoteam och i SSPF-samverkan. Efter skoltid arbetar teamet dels mobilt med koppling till fritidsgårdar och områdesarbete, och dels med riktade insatser så som gruppaktiviteter, riktade fritidsaktiviteter och samverkan med civilsamhället. Arbetet har stort fokus på delaktighet och meningsskapande aktiviteter. Vi söker nu fler kollegor till Ung Fritid och mötesplatser där den nya satsningen på det mobila ungdomsteamet kommer ingå. Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad. Du kommer att vara med från start och bygga upp verksamheten med särskilt fokus på främjande verksamhet för och tillsammans med ungdomar på deras fritid. Ett av de viktigaste perspektiven kommer att vara att arbeta utifrån ungdomens hela dag, dygn, vecka och år. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att ingå i Team Fritid, tillsammans med fritidsledare och utvecklare, men kommer även att arbeta nära kollegor från både socialtjänst, skola och polis. På dagtid kommer du att arbeta i skolan syfte att stärka det främjande och förebyggande arbetet genom olika insatser kopplat till SSPF. Som en del i det förebyggande arbetet kommer du utbilda ungdomar i Mentors in Violence Prevention (MVP). Efter skoltid arbetar teamet mobilt, med koppling till fritidsgårdar och områdesarbete. Teamet bemannas dag, kväll och helg och syftar till att öka trygghet och stärka inkludering och delaktighet hos flickor och pojkar. I rollen planerar, genomför och utvärderar du verksamheten, både själv och tillsammans med andra, där verksamhetsidén ligger som grund och utgångspunkt för uppdraget. Arbetet sker i dialog och delaktighet med besökarna och en viktig del kommer att vara att öka ungdomars inflytande över sin fritid. I arbetsuppgifterna ingår till exempel att coacha ungdomar i arbetet med bland annat ungdomspott, leda idrottsaktiviteter, olika gruppverksamheter, driva arrangemang från start till mål samt att planera och organisera arbetet. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som uppfyller följande: • Avslutad gymnasieutbildning. • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift. • Goda it-kunskaper. Vi ser det som starkt meriterande om du har: • Minst ett års erfarenhet av att arbeta med öppen ungdomsverksamhet. • Erfarenhet av att leda ungdomsgrupper. • Erfarenhet av att bemöta ungdomar med olika kulturella bakgrunder. • B-körkort. • Utbildning i 7 tjugo-metoden. Vi ser även positivt på om du uppfyller något av följande: • Erfarenhet av att arbeta coachade med ungdomar, både i grupp och individuellt. • Har en annan relevant utbildning, till exempel inom ledarskap eller pedagogik. • Har erfarenhet av samverkan med studieförbund, föreningar, skola, polis och socialtjänst. För oss är det viktigt att du är rätt person och ser att du är en ledare som kan situationsanpassa ditt ledarskap på arbetsplatsen, samt att kunna planera, utvärdera och följa upp ditt arbete. Vi söker dig som är trygg och social och har lätt för att knyta nya kontakter men inte heller har svårt för att vara tydlig och sätta gränser. Du är en engagerad medarbetare som självständigt kan planera, driva och genomföra dina arbetsuppgifter samtidigt som du ser värdet av ett fungerande samarbete inom arbetslaget. Du har lätt för att kommunicera med både vuxna, barn och ungdomar och har förmågan att skapa förtroenden samt lyssna in olika behov. Vi tror att du vill utvecklas i din roll som fritidsledare och bidra till att skapa en meningsfull fritid och goda livsvillkor för Eskilstunas invånare. ÖVRIGT Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla Eskilstunas invånare och besökare genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid. Vi ansvarar för kommunens kulturskola, bibliotek, mötesplatser, arkiv, museer, fritidsgårdar, föreningsstöd samt arenor för kultur, idrott och friluftsliv. Vill du vara med och leda vägen? Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.

Eskilstuna kommun

Villkor

  • Antal platser: 4
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!