LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Forskare för forskningsprogrammet Mistra Geopolitics

  • Skola & utbildning

Stockholm

vid Institutionen för Ekonomisk historia och Internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2022-01-16. Vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer bedrivs forskning och undervisning inom flera olika områden, men är huvudsakligen koncentrerad till områdena Ekonomisk historia och Internationella relationer. Institutionen har ca 50 anställda lärare, forskare och administrativ personal.  Institutionen är en dynamisk och stark utbildnings- och forskningsavdelning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Internationella Relationer (IR) strävar efter att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom sitt forsknings- och utbildningsområde, med fokus särskilt på de tre IR-delområdena Internationell säkerhet, internationella institutioner och internationell politisk ekonomi. Projektbeskrivning Denna anställning är en del av projektet Geopoitical Impacts of State and Stakeholder Views on Artic Governance med Lisa Dellmuth som ansvarig för projektet. Projektet är en del av Mistra Geopolitics och avser att utforska samband mellan geopolitik, säkerhet och globala förändringar i miljön. Koordinator för detta projekt är Professor Björn-Ola Linnér. I en värld som kännetecknas av ökad osäkerhet bidrar detta program med ytterligare kunskap genom att det illustrerar de möjligheter som innovation och teknologi skapar i olika ämnesområden. Projektet för samman olika discipliner och forskningsmetoder i fyra olika substantiva workpackages som fokuserar på avkodning, teknologi i framkant, matsäkerhet och hållbara hav. De deltagande universiteten i detta projekt är Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Stockholms universitet är ansvarig för "Mistra Geopolitics Research School".  Stockholms universitet kommer att anställa en forskare med inrikntning mot programmets andra workpackage om hållbara hav. Detta kommer undersöka hur den geopolitiska dynamiken formar utsikterna för en legitim och effektiv förvaltning av haven. Det kommer särskilt fokuseras på den politiska dynamiken angående regionen Arktis.  Arbetsuppgifter Forskaren kommer att ansluta sig till forskarprojektet "Geopolitical Impacts of State and Stakeholders Views on Artic Governance" som är en kolleberativ forskningsgrupp på Stockholms universitet och Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI). Forskaren kommer att engagera sig i kvantitativ och kvalitativ forskning om mönster och källor till upplevd legitimitet för arktisk förvaltning, och om allmänhetens syn på demokratiskt och hållbar förvaltning i Arktis. Forskaren kommer att arbeta med enkät- och intervjumetoder, och eventuellt dokumentanalys. Geografiskt fokus ligger på Ryssland och Sverige. Behörighetskrav En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.  Bedömningsgrunder Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom områdena arktisk styrning, internationella relationer, globala studier och miljöpolitik och styrning. Vi är särskilt intresserade av kandidater med bakgrund inom kvantitativa metoder och/eller blandade metoder, eftersom projektet använder både kvantitativa och kvalitativa metoder såsom undersökningar, semistrukturerade intervjuer och dokumentanalys. Ytterligare meriter inkluderar kapacitet att arbeta i ett tvärnationellt team av forskare och att kommunicera forskningsresultat till en bredare publik utanför akademin. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller som högst ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde 2022-03-01 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av Docent, Lisa Dellmuth, tfn 08-16 10 76, lisa.dellmuth@su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • kopia av bevis på doktorsexamen • eventuella rekommendationsbrev (max 2 filer) • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!