LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Biträdande universitetslektor i Industriell Automation

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald. Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som biträdande universitetslektor i Industriell Automation med inriktning mot modellering och digitalisering av urbana vattensystem, med placering tills vidare vid institutionen för biomedicinsk teknik. Ämne Industriell Automation med inriktning mot modellering och digitalisering av urbana vattensystem. Särskild ämnesbeskrivning Avdelningen för Industriell Elektroteknik och Automation IEA har under 20 års tid utvecklat, arbetat och forskat med en simuleringsplattform för utvärdering av styrstrategier för avloppsreningsverk och det integrerade urbana vattensystemet (Benchmark Simulation Model (BSM)). Denna utveckling kommer att fortsätta under de kommande åren och utgör basen för forskningsinriktningen av denna tjänst. Vanliga tillämpningar är till exempel: utveckling av modeller, styrstrategier och optimering av delprocesser eller kompletta VA-system; energioptimering; energiåtervinning; resursåtervinning; beskrivning, simulering och utvärdering av framtida scenarier för VA. Digitalisering av VA-branschen är ett nytt fokusområde för denna tjänst med utveckling av tillämpningar baserade på digitala tvillingar, maskininlärning och annan AI-metodik. Arbetsuppgifter Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning. Arbetsuppgifterna innefattar: - Forskning inom ämnesområdet. - Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. - Handledning av examensarbetare och doktorander. - Arbete med att söka extern forskningsfinansiering. - Samverkan med näringsliv och samhälle. - Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan. - Vetenskaplig publicering av forskningsresultat. Behörighet Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Bedömningsgrunder Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet: - God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet. - Pedagogisk förmåga. Övriga krav - Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. - Mycket goda och dokumenterade kunskaper avseende modellering, styrning och simulering av det urbana vattensystemet (generering av avloppsvatten, ledningsnät, avloppsreningsverk, recipient). - Erfarenhet av att arbeta med modellering och simulering i Matlab/Simulink eller liknande mjukvaruplattformar. - Kunskaper avseende några digitaliseringsmetodiker för VA-branschen. - Dokumenterade kunskaper inom generell automation, styrning och modellering. - Stor erfarenhet av simuleringsplattformen Benchmark Simulation Model. Övriga meriter - Dokumenterad erfarenhet av att skriva forskningsansökningar, gärna tillsammans med externa partners. - Dokumenterad erfarenhet av aktivt deltagande i forskningsprojekt på nationell och internationell nivå, gärna med flera akademiska och branschrelaterade partners. - Dokumenterad erfarenhet såsom handledare för examensarbetare och biträdande handledare för forskarstuderande. - Brett internationellt nätverk relaterat till VA-forskning. - Erfarenhet av arbeten/samarbeten med reningsverk. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. Villkor Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF. Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/ För information om befordran, se hela annonsen: https://lu.varbi.com/what:job/job ID:433026/?lang=se Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!