LetsGig & Mecenat
Gigg från: Trafikverket

Miljöspecialist till Trafikverkets projektverksamhet i Stockholm

  • Övrigt

Solna

Som miljöspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Nu söker vi en miljöspecialist främst till program Tvärförbindelse Södertörn i södra Stockholm. Här kommer du få möjligheten att arbeta brett med miljöfrågor i en utvecklade och dynamisk projektmiljö. Du får möjlighet att forma tjänsten efter din expertis. Är du en av våra nya medarbetare? Miljöspecialist till Trafikverkets projektverksamhet i Stockholm Arbetsuppgifter Som miljöspecialist i program Tvärförbindelse Södertörn kommer du att arbeta i såväl planerings- som byggskedet med miljöfrågor bland annat inom områdena mark, vatten, luft, klimat, natur och buller- och vibrationer. Du kommer att ingå som en del i programmets projektorganisation, där du tillsammans med projektledningen ansvarar för att samordna och driva miljöarbetet gentemot våra konsulter och entreprenörer. Du kommer även att ingå i ett team av miljöspecialister som arbetar i Tvärförbindelse Södertörn där vi delar erfarenheter, diskuterar olika frågeställningar gällande miljö och stöttar varandra. I rollen arbetar du brett med att samordna och säkra att projektets samtliga aktuella miljöaspekter omhändertas i nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikdiscipliner. I planerings- och projekteringsskedet kommer dina arbetsuppgifter till stor del bestå av att vara beställarstöd miljö för senare delen av järnvägsplanprocessen respektive till den tillståndsprocess inom ramen för miljödom enligt 11 kap. miljöbalken samt andra ärenden enligt miljöbalken och kulturmiljölagen, inklusive miljökrav för kommande upphandlingar. I byggskedet följer du bland annat upp miljökrav, bevakar efterlevnad av miljödomen och andra tillstånd enligt miljöbalken och kulturmiljölagen, granskar entreprenörens miljöplan, deltar på miljöronder samt bidrar till egenkontroll och uppföljning i Trafikverkets kontrollprogram. Generellt innebär arbetet att se till att Trafikverkets rutiner och verktyg för miljö följs och tillämpas. Miljöspecialisten ansvarar för att samordna och granska eventuellt tillkommande inventeringar och utredningar från såväl beställare som entreprenör. Miljöspecialisten arbetar tätt tillsammans med bygg- och projektledning och följer upp entreprenörens systematiska miljöarbete. Miljöspecialisten har även dialogen med tillsynsmyndigheterna och arbetar med rapporteringen till dessa. Du kommer också att ingå i ett nätverk av miljöspecialister på Trafikverket och rapporterar till sektionschef Miljö. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka. Det finns även möjlighet att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete eller i utvecklingen av vårt arbetssätt. Läs mer om program Tvärförbindelse Södertörn i länken nedan. Det kan komma bli aktuellt att arbeta även till en viss del i andra investeringsprojekt. Övrig information I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Kvalifikationer För att trivas i den här rollen har du ett strategiskt tänk och kan se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du är strukturerad, ansvarstagande, självgående och har en god analytisk förmåga samtidigt som du är lösningsorienterad och initiativtagande. Vi ser gärna att du eftersträvar ett välfungerande samarbete i alla sammanhang, och med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt.  För att lyckas i den här rollen ser vi att du har: en högskole- eller universitetsexamen inom miljöområdet eller annan utbildning tillsammans med relevant erfarenhet och kompetens som vi värderar likvärdigt yrkeserfarenhet inom miljöområdet erfarenhet av anmälnings- och tillståndsprocesser enligt miljöbalken körkort för personbil mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift goda kunskaper i engelska i tal och skrift Vi ser det som meriterande om du har: erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor i byggskede erfarenhet av att samordna miljöfrågor erfarenhet av kulturmiljöfrågor  Ansökan De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.  Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov. Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. #LI-KL1 Läs mer här Läs mer här! https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Tvarforbindelse-Sodertorn/

Trafikverket

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!