LetsGig & Mecenat
Gigg från: Naturhistoriska Riksmuseet

Ekonomichef

  • Övrigt

Stockholm

Vill du bli en av oss och bidra till att utveckla en organisation som efter mer än 250 år sjuder av nyfikenhet, upptäckaranda och kreativitet? Vi som arbetar vid Naturhistoriska riksmuseet är stolta över allt det vi åstadkommer. Vi erbjuder en dynamisk miljö där många olika professioner och kompetenser arbetar tillsammans. Museet ansvarar för världsunika naturhistoriska samlingar som ständigt växer och utvecklas. Museet är ett av landets mest populära besöksmål med ca 700 000 besökare per år. Här bedrivs framgångsrik forskning och samhällsviktig miljöövervakning. Avdelningen för verksamhetsstöd svarar för processledning och samordning av myndighetsövergripande processer och ger service och stöd till hela museet i övergripande styrning och ledning samt i centrala förvaltningsfrågor. I det ligger att också ge stöd till museets medarbetare att tillämpa lagar och avtal. Avdelningen upprätthåller vidare funktioner för lokalförsörjning, säkerhet, ekonomi, personal- och kompetensförsörjning, drift och utveckling av gemensamma IT-stödsystem samt vissa gemensamma administrativa funktioner så som registrator, arkiv, telefoni, lokalvård. Enheten för ekonomiredovisning och ekonomistyrning är myndighetens ekonomiadministrativa nav och fungerar som expertfunktion inom redovisning, budgetering och ekonomisk uppföljning. Som chef för enheten kommer du tillsammans med medarbetarna att ha i uppdrag att utveckla de ekonomiadministrativa processerna för att bland annat öka fokus på rådgivning, internkontroll och kvalitetssäkring. Enheten har en nyckelroll i budgetarbetet kopplat till processen verksamhetsplanering, den ekonomiska uppföljningen samt avseende de finansiella delarna i årsredovisningen. ARBETSUPPGIFTER Ekonomichefen är såväl enhetens chef som en viktig del i det löpande ekonomiarbetet vid enheten, och har därför stort intresse av att arbeta operativt samtidigt med uppgiften att leda och entusiasmera medarbetarna. Ekonomiarbetet vid enheten omfattar budgetplanering, uppföljning, redovisning och bokslut. Även så ekonomistyrning, intern styrning och kontroll samt rådgivning till chefer och organisation. Ekonomiadministrativt utvecklingsarbete inkl. styrande dokument och rutinutveckling ingår också i enhetens uppdrag. Enhetschefen fungerar som museets kravställare på SSC, både på operativ och taktiskt nivå. Ekonomichefen har eget budget och personalansvar och rapporterar till chefen för avdelningen för verksamhetsstöd, samt ingår i avdelningens ledningsgrupp. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med akademisk examen inom ekonomiområdet såsom företagsekonomi eller redovisning och som har erfarenhet av ekonomiansvar för en organisation eller avdelning. Du har erfarenhet av ekonomiarbete inom staten och har under flera år arbetat som controller eller redovisningsekonom. Du besitter goda kunskaper inom budgetplanering, uppföljning, redovisning och bokslut samt inom ekonomistyrning och ekonomiadministrativt utvecklingsarbete. Vi förutsätter att du har goda kunskaper inom Excel och övriga delar av Officepaketet. Du har varit kravställare i förhållande till systemleverantör och har du erfarenhet av Agresso är det meriterande vilket också gäller för hantering av EU-bidrag. Du har arbetat som chef med budget och personalansvar där arbetsmiljöansvar, medarbetarsamtal, lönerevision bland annat ingått i dina ansvarsområden och arbetsuppgifter. Som person ser vi att du agerar noggrant, strukturerat och har förmåga att driva projekt och aktiviteter från förberedelse och start till måluppfyllelse. Du har en god samarbetsförmåga där du uppmärksammar andras synpunkter och kompetenser och delar med dig av dina kunskaper. Du driver ett modigt ledarskap som bland annat innebär att du ger mandat, befogenheter och återkoppling samt agerar vid utmaningar. Som chef och ledare säkerställer du ett gott arbetsklimat där medarbetare trivs och utvecklas. ÖVRIGT Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld. Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Naturhistoriska Riksmuseet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-03
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!