LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala Universitet

Forskare/Postdok vid Centrum för genusvetenskap

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor. Uppsala universitet ledigförklarar härmed följande en anställning vid Centrum för genusvetenskap som forskare/postdok med inriktning mot gender and science/technology, med 100 % omfattning under två år, med start i augusti 2021. (UFV-PA 2021/565) Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet är en tvärvetenskaplig enhet med tre huvuduppgifter: - Undervisning - Forskning - Forskningsinformation Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår forskning om gender mainstreaming inom ramen för ett forskningsprogram inom teknikvetenskaper (e SSENCE), med syftet att finna vägar till mer genus-inkluderande e-science-forskning. Projektet involverar textstudier, kvalitativa intervjuer, observationer, att (sam)skriva vetenskapliga publikationer, samt forskningspresentationer vid konferenser och andra publika evenemang. I anställningen kan även komma att ingå vissa forskningsadministrativa uppgifter och undervisning. Den som erhåller anställningen förutsätts ta aktiv del i Centrums seminarier och bidra till utvecklingen av Centrums forskningsmiljö. Om projektet: Syftet med denna 2-åriga Postdocanställning är att undersöka genusaspekter inom ramen för forskningsprogrammet e SSENCE, för att kunna utforma förslag som medför en genus-inkluderande approach till e-vetenskaper. Aktuell forskning pekar på att kvinnor inte är frånvarande inom t ex fysikämnet, men att de är ojämnt fördelade över underområden inom ämnet. Projektets första fråga är därför: hur, och varför attraherar olika områden olika genusprofiler? För det andra visar forskning sedan länge att kvinnor i högre utsträckning än män lämnar naturvetenskapliga karriärer efter disputation, vilket leder till projektets andra fråga: hur kan steget från doktorand till postdoc och etablerad forskare förbättras så att lovande forskare som är kvinnor stannar inom e-vetenskaperna? För det tredje är det känt att olika e-vetenskaper attraherar olika genusprofiler, vilket föranleder frågan; hur kan olika vetenskaper, ämnen, och forskningsmiljöer samarbeta för att gemensamt skapa mer effektiv genusintegrering? Postdoc-projektet ska förutom vetenskapliga publikationer (artiklar), leda fram till 1) policyrekommendationer gällande steget från doktorand till postdoc och etablerad forskare för kvinnor inom e-vetenskaper, och 2) en strategi för att utveckla samarbeten inom e-vetenskaper över disciplinära och forskningsområdesmässiga gränser, samt 3) en strategi för vetenskapligt-samhälleligt samarbete med fokus på genusintegrering. Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen. Den sökande bör inte ha avlagt sin doktorsexamen för mer än 6 år sedan. Vi söker en forskare med bakgrund i relevant(a) forskningsfält, och med ett intresse för teknologi och genus, som har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Arbetet kräver god förmåga att arbeta självständigt liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället. Det är önskvärt att den sökande har goda språkkunskaper i såväl svenska som engelska, i tal och skrift. Rekryteringsmål: För närvarande är det fler anställda med juridiskt kön kvinna än juridiskt kön man bland forskare på Centrum för genusvetenskap. Universitetet eftersträvar en jämnare fördelning av de juridiska könen inom denna kategori. Lön: Individuell lönesättning. Ansökningshandlingarna ska innefatta ett personligt brev med motivering till varför den sökande önskar bedriva forskning vid Centrum för genusvetenskap inom ramen för gender mainstreaming (max 2 s); en kort CV (max antal 7 s), en beskrivning av hur tidigare erfarenheter är relevanta för projektet (max 2 s), publikationslista samt andra handlingar som den sökande önskar åberopa. Mer information om Centrum för genusvetenskap finns på vår hemsida http://www.gender.uu.se Tillträde: Augusti 2021 eller enligt överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år. Anställningens omfattning: 100 % Upplysningar om anställningen lämnas av: föreståndaren för Centrum för genusvetenskap Helena Wahlström Henriksson, tel 018-471 7298, e-post helena.henriksson@gender.uu.se. Välkommen med din ansökan senast den 12 april 2021, UFV-PA 2021/565. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Uppsala Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!