LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Enhetschef till boende med särskild service

  • Övrigt

Göteborg

Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla. Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg. Följ oss gärna på Linked In: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod ARBETSUPPGIFTER Tjänstens placering är inom förvaltningen för funktionsstöd, där du kommer att arbeta tillsammans med andra enhetschefer som har ansvar för boenden med särskild service. Rollen som enhetschef innefattar mycket samarbete med andra delar av verksamheterna som exempelvis daglig verksamhet. Din placering blir på vårt nybyggda kontor på Förstamajgatan 2 A. Kontoret ligger intill Kortedala torg där du hittar flera restauranger, apotek och vårdcentral. Göteborgs Stad genomförde vid årsskiftet en omorganisation från stadsdelsförvaltningar till fackförvaltningar. Med anledning av detta kommer vi att arbeta med att se över enheterna och ansvarsfördelning mellan enhetscheferna. Du kommer till att börja med att ha ansvar för två boenden med särskild service för personer med funktionsnedsättningar. Som enhetschef har du övergripande ansvar för verksamheten innefattande personal, ekonomi och arbetsmiljö, samt arbetar i gemensamma nätverk för att utveckla viktiga frågor gällande målgruppen. Du deltar även i verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. För att ge goda förutsättningar för ditt ledarskap har du stöd av metodutvecklare, stödpedagoger, ekonom och HR-specialist. Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen tillsammans med åtta chefskollegor, som har ansvar för andra boenden i området. Hela ledningsgruppen träffas varje vecka, och därtill ingår enhetscheferna flera olika forum utifrån utvecklingsområden. Välkommen med din ansökan! KVALIFIKATIONER För tjänsten krävs utbildning på högskolenivå, exempelvis från socionomprogrammet eller social omsorgslinje. Du behöver ha tidigare erfarenhet av att arbeta i ledande befattning inom vård och omsorg. Vi söker dig som är erfaren chef och trygg i ditt ledarskap. Du behöver ha goda datakunskaper och kunna uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Dessutom behöver du ha goda kunskaper om gällande lagstiftning i arbetet kring personer med olika funktionsnedsättning Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Vi söker dig som kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Det är viktigt att du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. ÖVRIGT I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Som en del av urvalsprocessen kommer vi att använda oss av arbetspsykologisk testning. De sökande som uppfyller kraven kommer att få testen skickat till uppgiven e-post. Kontrollera därför även skräpkorgen i din mail. Intervjuer för denna tjänst kommer att hållas digitalt på grund av rådande pandemi. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid. När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!