LetsGig & Mecenat
Gigg från: Ekobrottsmyndigheten

Extra åklagare

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Malmö

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Med gemensam ledning och styrning arbetar åklagare, poliser, civila utredare, administratörer och andra specialister med att förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Vi arbetar teambaserat och har ett medarbetardrivet utvecklingsarbete. Vi har en central roll inom rättsväsendet och bidrar alla till att upprätthålla rättssäkerheten i vårt samhälle. Ekobrottsmyndigheten i Malmö bedrivs verksamheten vid två ekobrottskamrar och en polisoperativ enhet. Till första ekobrottskammaren i Malmö söker vi nu en extra åklagare. Vi erbjuder utvecklande och varierande arbetsuppgifter med goda karriär- och utvecklingsmöjligheter samt flexibla arbetstider. Från den första arbetsdagen erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling. Dina arbetsuppgifter Utredningsverksamheten på Ekobrottsmyndigheten bedrivs i åklagarledda arbetsgrupper anpassade efter ärendets omfattning och komplexitet. I dessa grupper kan förutom åklagare ingå administratörer, poliser och utredare med specialistkunskaper inom bland annat revision och analys. Åklagarens ansvar är att driva förundersökningen framåt från det att ett ärende inkommer och förundersökning inleds till ärendet avslutas genom lagakraftvunnen dom i domstol eller på annat sätt . Kvalifikationer - Svenskt medborgarskap - Nordisk juristexamen - Fullgjord notariemeritering från tings-eller förvaltningsrätt - Erfarenhet från annat kvalificerat juridiskt arbete i minst två år efter din notarietjänstgöring. Här avses i första hand arbete som hovrättsassessor, advokat, kronofogde. Meriterande Juridisk erfarenhet av arbete med ekonomisk brottslighet. Personliga egenskaper och förmågor Du är juridiskt skicklig. Du har ett stort intresse för straff- och processrätt. Du har en god språkbehandling i tal och skrift. Du har en mycket god förmåga att leda andra och samarbeta. Du har en hög arbetskapacitet, är drivande, kan prioritera och fatta självständiga beslut, samt är stabil med gott omdöme. För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens chefs- och medarbetarpolicy,  EBM-modellen . Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Information Under tiden som extra åklagare har du en visstidsanställning på minst 12 månader innan du kan få dispens att bli tillsvidareanställd som kammaråklagare. Placering vid första ekobrottskammaren i Malmö. Tester förekommer i rekryteringsprocessen. I rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll av de sökande. Vi tillämpar individuell lönesättning. Tillträde sker efter överenskommelse.  Ekobrottsmyndigheten strävar aktivt att vara fri från diskriminering och ge alla medarbetare lika möjligheter. Information om anställningen lämnas av chefsåklagare Annette Olsson tfn 010-562 95 50. Fackliga företrädare för Saco-S John Keränen tfn 010-562 92 23, för ST Thérése Isaksson tfn 010-562 90 31och för Polisförbundet Sofia Ask tfn 010-563 87 10. Välkommen med din ansökan senast den 17 januari 2022.

Ekobrottsmyndigheten

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!