LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Doktorand i materialkemi

  • Övrigt

Stockholm

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2022-01-16. Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i hållbar kemi och analytisk kemi. MMKs forskningsverksamhet omfattar främst studier av material, och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Projekten omfattar ofta syntes samt karaktärisering med olika metoder; röntgen, neutrondiffraktion, elektronmikroskopi, fasta tillståndet NMR och datormodellering av material med potential för olika tillämpningar. Forskningsaktiviteter inom analytisk kemi fokuserar på att utveckla avancerade analytiska tekniker för studier av organiska föreningar och biomolekyler. Projektbeskrivning  Projekttitel: Ligninbaserade avancerade material för jordbrukstillämpningar. Huvudhandledare: Bitr. lektor Mika Sipponen; bihandledare, professor Niklas Hedin. Tjänsten kommer att kopplas till ett projekt finansierat av Formas, Sveriges statliga forskningsråd för hållbar utveckling. Projektet strävar efter utveckling av hållbara ligninbaserade material för avancerade jordbrukstillämpningar som kontrollerat frisläppande av jordbrukskemikalier samt filmer och beläggningar för växtskydd. Dessa hållbara designmaterial svarar mot behovet av att öka jordbrukets produktivitet utan skadliga miljöpåverkan. Forskargruppen SUSMATCHEM (Sustainable Materials Chemistry) ledd av biträdande lektor Mika Sipponen (www.sipponenlab.com) utvecklar nya processer och material från förnybara resurser som växtpolyfenoler. Många av våra nuvarande aktiviteter fokuserar på syntesen av ligninbaserade funktionella material enligt principerna för grön kemi. Vi utför också grundläggande studier om bildning och struktur, samt kemiska och fysiska funktioner hos förnybara nanomaterial, hybridmaterial och kompositer i deras målapplikationer. Den idealiska sökanden är proaktiv och utrustad med ett problemlösningstänkande. Ambitionen att bedriva tvärvetenskaplig forskning som sträcker sig från ligninkemi till biokatalytisk materialteknik är naturligtvis en tillgång tillsammans med förmågan att samarbeta med forskare med olika vetenskapliga bakgrunder. Kandidater med expertis inom naturliga polymerer, materialvetenskap, membranteknik samt tillämpad biokemi uppmuntras att ansöka. Sökanden ska ha utmärkta kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt. Behörighetskrav Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Du hittar den allmänna studieplanen på Institutionens webbsida för doktorandstudier. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag. Urval Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning. Anställningsvillkor  Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Ytterligare information lämnas av PI, Bitr. lektor Mika Sipponen, mika.sipponen@mmk.su.se. Allmän information om arbetsplatsen, institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se Fackliga företrädare Se den fullständiga annonsen. Ansökan Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser • projektplan/forskningsplan som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer) • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer) • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer). OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb, under Doktorandplatser. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!