LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Socialförvaltningen söker utredare inom området barn och unga

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Kompetenscenter barn och unga är en enhet inom avdelningen för stadsövergripande sociala frågor vid Socialförvaltningen. Enheten bidrar till att öka kvaliteten i stadens socialtjänst och preventiva arbete. Vi stödjer utvecklingen av en kunskapsbaserad praktik, bland annat genom utveckling av nya arbetssätt och metoder. Vårt uppdrag är att verka för likställighet inom staden och stödja stadsdelsförvaltningarnas arbete. Det gör vi bland annat genom att hålla i olika stadsövergripande nätverk, bedriva utbildningar, ge processtöd i lokala utvecklingsprojekt, genomföra omvärldsbevakning samt sprida kunskap om ny forskning och andra nyheter inom socialtjänstområdet med fokus barn och unga. Enheten består av 14 medarbetare och en enhetschef. Vi sitter i ljusa och fräscha lokaler i Farsta centrum. Vi söker nu en utredare med fokus på tidiga och förebyggande insatser för barn, unga och familjer. Tjänsten är ett vikariat på sex månader med start så snart som möjligt. Det finns stora möjligheter att tjänsten övergår till en tillsvidareanställning. Vi som redan arbetar här är erfarna och sakkunniga medarbetare som gärna delar med oss av metoder och arbetssätt. Hos oss får du möjlighet till ett roligt, utvecklande och omväxlande arbete där du kan göra skillnad i stadens socialtjänst. Varmt välkommen med din ansökan! Rollen som utredare I rollen som utredare har du ansvar för utredning, ledning och samordning av stadsövergripande utvecklingsarbete. Du har fokus på tidiga och förebyggande insatser för barn, unga och familjer, familjecentrerat arbete, föräldraskapsstöd och familjerätt. Du utreder, planerar och genomför olika budget- och utredningsuppdrag. Du skriver tjänsteutlåtanden, svarar på frågor och remisser samt agerar som projektledare och ingår i olika projekt.  Du håller i utbildningsinsatser, utvecklingsprojekt, chefsnätverk och arbetsgrupper med representanter från stadsdelsförvaltningarna och olika fackförvaltningar.  Vidare bedriver du informationsinsatser och ansvarar för omvärldsbevakning inom dina fokusområden. Rollen innefattar samverkan med olika myndigheter och aktörer, både inom staden och externt, på både lokal, regional och nationell nivå. Du utreder, analyserar och sammanställer underlag till ledningen, stadsledningskontoret, socialroteln och socialnämnden. Du utreder och svarar på frågor från stadsdelsförvaltningarna, roteln och media. I ditt uppdrag ingår även att stödja stadsdelsförvaltningarna inom ramen för dina fokusområden och budgetuppdrag. Avdelningen verkar för likställighet inom stadens socialtjänst och du utgör en central länk i detta. Du deltar även aktivt i enhetens verksamhetsplanering och uppföljning av budgetuppdrag och sociala inverteringsfondprojekt inom dina områden och uppdrag. Din kompetens och erfarenhet För denna tjänst krävs att du har: - socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten - erfarenhet av utredningsarbete i en politiskt styrd organisation - flerårig, aktuell och relevant erfarenhet av socialt arbete med barn, unga och familjer - erfarenhet av tidiga, förebyggande och samordnade insatser med fokus på barn och unga - erfarenhet av att leda projekt - vana av att skriva tjänsteutlåtande och rapporter - vana av att hålla muntliga presentationer i olika sammanhang - god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift Det är meriterande om du även har: - flerårig och relevant erfarenhet av arbete inom kommunal socialtjänst med fokus på barn och unga - erfarenhet av att driva större utvecklingsarbeten på en övergripande nivå innehållande implementering av nya arbetssätt och metoder - erfarenhet av att hålla i och ansvara för samverkansforum/nätverk - utbildning och kunskap inom barnrättsliga frågor - erfarenhet av och kunskap inom familjerätt - god kunskap om andra myndigheters ansvar och organisering Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och följande kompetenser: För att lyckas i rollen som utredare är du strategiskt och genuint intresserad av att bidra till utveckling. Du har en helhetssyn och ett brett perspektiv på frågor. Du ser samband och synergieffekter för målgruppen och för dina uppdrag och frågor. Som person är du flexibel. Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du sätter dig snabbt in i nya arbetsuppgifter samt har en förmåga att driva många olika parallella frågor och uppdrag. Tjänsten innebär många interna och externa kontaktytor vilket ställer krav på att du har en god förmåga att samverka och samarbeta med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Samtidigt trivs du med och har förmåga att arbeta självgående. Slutligen utgår vi ifrån att du är kommunikativ samt är bekväm med att prata inför grupper och att leda samverkansforum/nätverk. Övrigt Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!