LetsGig & Mecenat
Gigg från: Arbetsförmedlingen

Verksamhetsutvecklare till Utvecklingsavdelningen för kundarbete

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Solna

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss? Enheten söker nu två verksamhetsutvecklare! Enhetens uppdrag Enheten för kundarbete ansvarar för att hålla ihop mötet med arbetssökande och arbetsgivare oavsett vilken kanal eller tjänst, (både digitalt och analogt), hen möter oss i. Vårt uppdrag är att säkerställa att utveckling sker utifrån ett helhetsperspektiv med den arbetssökande och arbetsgivarna i fokus. Målet är att all utveckling mot målgrupperna ska bedrivas med förståelse av vilken plats den utgör i kundflödet och vad som behövs för att flödet ska passa in i kundens helhet och stötta kundens väg mot målet. Enheten är placerad inom ett verksamhetsområde men uppdraget spänner över verksamhetsområdesgränserna. Vi är ca 20 medarbetare som jobbar inom avdelningen och vi är främst processledare, verksamhetsutvecklare, servicedesigners och verksamhetsarkitekter. Vi jobbar som övergripande operativt stöd i utvecklingsprocesser främst till ledningsgrupper och olika utvecklingsinitiativ. Oftast sker arbetet i tvärfunktionella team för att skapa bästa möjliga framdrift i myndighetens kundarbete. Här utvecklas du i en innovativ och utmanande miljö på en strategisk och taktisk nivå, med starka operativa inslag. Beskrivning av tjänsterna Som verksamhetsutvecklare på enheten för kundarbetet driver du verksamhetsutveckling där kunden är i fokus. Du har förmågan att hålla samman och driver utvecklingsinitiativ i en komplex organisation. Du arbetar med verksamhetsutveckling på både strategisk och taktisk nivå. Det kan innebära uppdrag som att utveckla organisationens olika processer, arbetssätt och förhållningssätt. Vi är en enhet som samarbetar brett inom hela myndigheten och ibland har du en ledande roll inom ett utvecklingsinitiativ och ibland leder andra och du bidrar med kundens perspektiv. Du behöver ha god förståelse för hur vi som myndighet tillvaratar digitaliseringens möjligheter och god förmåga att stötta avdelningsledningen i att hantera utmaningar och skapa förutsättningar för framgångsrik förändring inom myndigheten. Du kan bereda underlag för beslut i samverkans- och ledningsgrupper inom eller utom avdelningen. Ditt arbete sker i partnerskap i och utanför din egen avdelning. Som verksamhetsutvecklare på enheten för kundarbete kommer du att vara en viktig spelare i hur myndigheten förflyttar kundarbetet i linje med den förändring som uppdragsgivaren gett arbetsförmedlingen. Du behöver ha god förmåga att analysera, prioritera och planera.   Grundläggande krav för tjänsten - Erfarenhet av att arbeta i en ledande roll i projektliknande former som spänt över minst 3 månader där du har drivit, lett och genomfört utvecklingsinitiativ eller införanden inom större organisationer. - Erfarenhet av verksamhetsutveckling med kundfokus - Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska   Övriga meriter för tjänsten - Erfarenhet av digitalisering av verksamheter. - Erfarenhet av att stötta ledningsgruppsarbete och ansvara för beredningsprocesser från verksamheter med flera enheter och chefer. - Erfarenhet av att planera och genomföra kommunikationsinsatser   Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som: - Mycket god förmåga att initiera, leda och samordna arbete i partnerskap - Mycket god förmåga att arbeta mål- och resultatorienterat   Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap. Medarbetare på Arbetsförmedlingen: - Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten - Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser - Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring   Övrigt Anställningsformen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning för alla våra tjänster. Placeringsort Solna eller enligt överenskommelse. Resor kan ingå i arbetet. Ansökan Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer Af-2021/0087 6816 Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” nedan. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven på högskolepoäng och arbetslivserfarenhet i din ansökan. På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Detta innebär att vi använder vetenskapligt förankrade urvalsmetoder för att bedöma vilken kandidat som är mest lämplig för tjänsten Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan. Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.   Vårt erbjudande Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning om du inte redan arbetar på myndigheten. Placeringsorten är Solna eller enligt överenskommelse. Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Arbetsförmedlingen

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!