LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Skåne län

Miljöhandläggare med inriktning mot tillsyn och tillsynsvägledning

  • Övrigt

Malmö

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år. Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon". Länsstyrelsen söker minst en miljöhandläggare till miljötillsynsenheten. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Miljötillsynsenheten är en av nio enheter inom miljöavdelningen. Enheten består av 18 medarbetare som alla arbetar med ärendehandläggning och operativ tillsyn över tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter och Seveso-verksamheter. Enheten har även tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster. Det händer också att enheten får arbetsuppgifter genom oplanerade och tillfälliga regeringsuppdrag. Miljöavdelningen är myndighetens största avdelning och arbetar huvudsakligen med tillsyn och prövning enligt miljöbalken, skydd, skötsel och förvaltning av statligt skyddade områden, energi-, klimat- och miljöstrategiskt arbete, kunskapssammanställning och miljöövervakning. Avdelningen ansvarar även för handläggning av miljöersättningar enligt landsbygdsprogrammet och fiskeristöd enligt EU:s fiskeripolitik. Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan. ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifterna omfattar tillsynsvägledning och samverkan med länets kommuner i syfte att förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet kopplat till avfall. I arbetsuppgifterna förväntas du koordinera, anordna och leda nätverksträffar för att stödja Skånes tillsynsmyndigheter i tillsynsarbetet inom avfallsområdet, inklusive praktiskt stöd till de kommunala miljöinspektörerna. Detta kommer att innefatta en del presentationsframföranden, tillsynsbesök tillsammans med kommunerna och administrativt arbete. Arbetsuppgifterna kommer att variera över tid, och den löpande utformningen av uppgifterna är beroende av behoven som uppstår under vägens gång och dina erfarenheter och din kompetens. I rollen ingår även att bland annat genomföra besök, granska och bedöma anmälningsärenden i tillsynsvägledningssyfte, och ha kontakt med verksamhetsutövare, konsulter, kommuner, olika berörda myndigheter och allmänhet. Du kommer vara en del av enhetens avfallsbransch tillsammans med flera miljöhandläggare där ni tillsammans hjälps åt med frågor om bland annat tillsynsvägledning till länets kommuner, remisser, bedömningar i tillsynsärenden etc. För att få en helhetsbild över avfallsflödet mellan kommunerna i länet kommer du även behöva hantera till Länsstyrelsen inkomna anmälningar som berör avfall enligt 25 f § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Som handläggare på miljötillsynsenheten utför du tillsyn och tillsynsvägledning enligt miljöbalken i syfte att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens. KVALIFIKATIONER Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer. För rollen som miljöhandläggare krävs en relevant naturvetenskaplig akademisk utbildning, t.ex. miljöingenjör, miljövetenskap, miljö- och hälsoskyddsinspektör eller annan utbildning som vi kan bedöma som likvärdig. Vidare är det ett krav med erfarenhet av arbete med avfall enligt miljöbalken eller brottsbekämpning kopplat till avfall. B-körkort är ett krav. Vi förväntar oss att du har förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Rollen ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv och kan väva samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. Det är viktigt att du har en god förmåga att formulera dig i tal och skrift. Ett gott omdöme utifrån din profession är en förutsättning för att bli framgångsrik i din yrkesroll här. Vi jobbar tillsammans mot gemensamma mål och tar ett gemensamt ansvar för arbetet på enheten. Det är därför särskilt viktigt att du tar en aktiv del i samarbetet med dina kollegor. Säkerhetsklassning Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585). ÖVRIGT Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Länsstyrelsen i Skåne län

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!