LetsGig & Mecenat
Gigg från: Skövde kommun

3 socialsekreterare barn och ungdom

  • Vård & assistans

Skövde

Handläggningsenheten består av 3 metodstödjare (1:e socialsekreterare) och 26 socialsekreterare. Det finns en uppdelning på enheten i tre arbetsgrupper. Två ansvarar för handläggning utifrån ett fokus på åldern 0-12 år och 13-20 år. Den tredje gruppen har en uppdelning där halva ansvarar för att ge rådgivning och ta emot anmälningar. Den andra halvan arbetar med unga lagöverträdare och att ge stöd och behandling till ungdomar med riskbruk/missbruk. Handläggning av familjehem ingår inte, utan handläggs av familjehemssekreterare i resursenheten. På barn- och ungdomsavdelningen finns förebyggande verksamhet i form av föräldrautbildningar, social insatsgrupp, förebyggande ungdomssamordnare och öppenvård i form av t.ex. familjebehandling och ungdomsbehandlare. Det finns också ett ungdomsboende knutet till verksamheten. Sektor socialtjänst i Skövde har i samverkan med grannkommuner socialjour som ansvarar för beredskap utanför kontorstid. I rollen blir du en del av sektor socialtjänst. Vi arbetar med att stödja och skydda utsatta grupper i samhället. Hos oss står människan i fokus och ingen dag är den andra lik. Med ett jobb inom Skövde kommun får du möjlighet att påverka, må bra på jobbet och göra karriär. Här är du med och gör det omöjliga möjligt. Tillsammans tar vi Skövde framåt! ARBETSUPPGIFTER Skövde kommun satsar på socialtjänstens barn och ungdomsvård. Under det senaste året har kommunen förstärkt barn och ungdomsvården med 9 tjänster inom myndighetsutövningen. Det handlar om 1 metodstödjare (1:e socialsekreterare), 5 socialsekreterare, 2 familjehemssekreterare och 1 familjerättssekreterare. Vi arbetar aktivt för att skapa en bra arbetsmiljö för socialsekreterarna genom att bl.a. • att kontinuerligt mäta att arbetstyngden ligger på en rimlig nivå • att använda Yrkesresan som grund i fortbildning med komplement av andra utbildningar • att ge stöd i arbetet genom förstärkning med ytterligare en metodstödjare (1:e socialsekreterare), • att som utgångspunkt alltid jobba med medhandläggarskap Vill du bli en av oss och vara med när vi har förstärkt arbetet riktat mot barn och unga? Välkommen att söka tjänsterna som socialsekreterare när två kollegor går vidare till andra tjänster inom sektorn och en medarbetare går på föräldraledighet. Vi söker nu socialsekreterare till handläggning i både åldern 0-12 år och till åldern 13-20 år. Arbetet handlar om myndighetsutövning utifrån socialtjänstlagen So L, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU och lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare - LUL. Arbetsuppgifterna består av utredning och uppföljning av beviljade insatser. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har socionomexamen vilket är en förutsättning för uppdraget med barn och ungdomar, men vi ser också att: • Du har förmåga att skapa och behålla goda relationer. • Du har goda kunskaper i barns utveckling och det är för dig en självklarhet med engagemang för utsatta barn. • Du har god förmåga att sätta dig in i barn och föräldrars skiftande levnadsvillkor och bemöta dem med respekt och lyhördhet. • Du har vilja att bidra med nytänkande och metodutveckling. • Du har tidigare arbetat inom kommunal socialtjänst och har erfarenhet av utredningsarbete. Arbetsuppgifterna förutsätter intresse och fallenhet för handläggning och dokumentation och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Särskilt meriterande är aktuella kunskaper om och erfarenheter av arbete med utredningar och handläggning gällande barn och unga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav. ÖVRIGT Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Skövde kommun

Villkor

  • Antal platser: 3
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!