LetsGig & Mecenat
Gigg från: Järfälla kommun

Rektor till Herresta förskolor

  • Övrigt

Järfälla

Barkarbystaden är ett av de största och mest spännande expansionsområdena i Stockholmsområdet just nu. Här växer det fram ett helt nytt regionalt centrum, Stockholm Väst, med bostäder, arbetsplatser och goda kommunikationer. I Barkarbystaden ligger förskolorna Barken och Parkvägen där respektive enhet har plats för ca 100 barn. Drakens förskola som öppnar under våren 2022 har plats för drygt 100 barn. Intill förskolorna finns Järvafältet med närhet till natur och grönområden. Från och med årsskiftet 2021/2022 kommer förskoleverksamheten i enheten Herresta för- och grundskola bli ett eget rektorsområde. Uppdraget är att bygga en ny förskoleorganisation av Barkens förskola, Parkvägens förskola och nya Drakens förskola som startar under våren 2022. Barnen börjar skolas in i augusti 2022. Herresta förskolor är mångkulturella och många familjer och medarbetare är två eller flerspråkiga. Förskolorna har ett språkutvecklande arbetssätt. ARBETSUPPGIFTER Uppdraget är att tillsammans med befintlig personal i förskolan skapa den nya förskoleorganisationen Herresta förskolor. Vi söker dig som har erfarenhet av att starta upp nya förskolor och som kan driva och utveckla organisationen framåt. Som rektor för förskola har du helhetsansvar för kvalitetsutveckling, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Vidare söker vi dig som har arbetat i mångkulturella miljöer, som har arbetat med både språk- och kunskapsutvecklande arbete samt drivit arbete utifrån ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling, gärna utifrån Skolverkets upplägg. Du ska också ha erfarenhet av att utveckla arbetet i förskolan kring digital kompetens så att barnen utvecklar en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Kunskap i teckenspråk är meriterande då det finns en plan att starta en integrerad avdelning för hörselskadade barn. Som rektor i Järfälla kommun vill vi att du satsar långsiktigt och utövar ett idéburet ledarskap med utgångspunkt i tillitsbaserad och relationell styrning och ledning. Rektor ska bygga goda och starka relationer med medarbetare, barn och deras vårdnadshavare. Uthållighet, framåtblick och utpräglad strategisk förmåga är viktiga egenskaper vi söker hos rektor. Rektor har fokus på mål- och resultatuppfyllelse och varje barns rättighet och möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. I Järfälla kommun kan du förvänta dig ett gott stöd från förvaltningsledningen och de centrala stödfunktioner som finns i form av bland annat Järfälla barn- och elevhälsa med förskole- och skolstöd samt Järfälla Språkcentrum där kommunens modersmålsundervisning och mottagande av nyanlända elever är organiserat. Du ingår i förvaltningens chefsgrupp där du möter kollegor kontinuerligt och där vi tillsammans bygger den koncernanda som vi vill ska prägla vårt arbete i barn- och ungdomsförvaltningen. KVALIFIKATIONER Genom utbildning och erfarenhet ska du ha förvärvat pedagogisk insikt, gärna inom en politikerstyrd organisation. Vi ser det som meriterande att du har påbörjat eller genomgått det statliga rektorsprogrammet. Som person är det viktigt att du har förmåga att leda, skapa delaktighet och engagemang. Eftersom du kommer att ha många kontakter är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och att du kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har god organisations- och administrationsförmåga och du ansvar för din uppgift, strukturerar ditt angreppssätt och driver processer vidare. Du har goda kunskaper i budgetarbete, noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Vidare är du trygg, stabil och har insikt i hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Du är bra på att inspirera medarbetare, barn och föräldrar till delaktighet. Du ska också ha vana av att arbeta digitalt i olika IT-stödsystem. För att lyckas i rollen ska du också ha goda kunskaper om förskolans nationella styrdokument samt ha kunskap om svenskt utbildningsväsende och de lagar och förordningar som styr verksamheten. Du ska ha dokumenterad arbetsledande erfarenhet från förskola. Du ska också: - ha kunskap om pedagogiska teorier som stimulerar till lärande - vara förtrogen med forskning inom förskola - ha förmåga att omsätta teori till praktik - kunna kommunicera väl på svenska både i tal och skrift - ha grundläggande kunskaper i ekonomi, arbetsmiljö och arbetsrätt Om ovanstående stämmer in på dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan! Intervjuer sker löpande. ÖVRIGT Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Järfälla kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!