LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Behörig lärare till grundsärskolan inriktning ämnen/ämnesområde

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Sätraskolan är en F-9 skola som ligger i södra Stockholm i nära anslutning till tunnelbanan på röda linjen. Sätraskolan är en skola som expanderat kraftigt de senaste åren och vi har nu behov av nya medarbetare. Idag har skolan 750 elever och 150 anställda. Skolan har förutom vanlig grundskola även en stor grundsärskola, CSI grupper, Lokala SU grupper och flera förberedelseklasser. Vi är det självklara valet för barn och föräldrar som bor i Sätra. Skolans resultat har ökat stadigt de senaste åren och för oss är arbetet med relationer viktigt. Vi jobbar också förebyggande och främjande för att motverka kränkningar och att skapa arbetsro i undervisningen. Vi jobbar för att undervisningen ska vara begriplig och meningsfull och beröra eleverna med målet att samtliga elever ska få behörighet till gymnasieskolan. På skolan är det " högt i tak" och vi söker ständigt nya medarbetare som vill utveckla nya idéer och bidra till att Sätraskolan lever upp till mottot " En skola att längta till och lyckas i ". Skolan har en hög digital kompetens och samtliga elever har en egen Ipad som komplement i skolarbetet. Vi lägger vikt på att de digitala, analoga och kreativa arbetssätten vävs ihop så att undervisningen blir begriplig och meningsfull. Grundsärskolan på Sätraskolan består av 30 elever som läser inriktning ämne och ämnesområde i årskurserna F-9. Eleverna är fördelade på fyra klasser. Vi är 18 anställda som arbetar på grundsärskolan som leds av en biträdande rektor. Vi söker dig som är behörig lärare för grundsärskolan ämne /ämnesområde. Ditt jobb kommer i första han var i en årskurs 4-7 inriktning ämnen. Vi vill också att du ska vara bekväm med att arbeta även med ämnesområde. Hos oss arbetar vi mindre team kring eleverna där alla i teamet hjälps åt. Våra resurser i klasserna har olika bakgrund som fritidspedagoger, barnskötare, socialpedagoger m.m. för att vi ska ha så bred kompetens som möjligt kring eleverna. Vi strävar efter att skapa en så tydlig, rolig och inspirerande lärmiljö som möjligt för våra elever. Personalen på grundsärskolan har handledning 1 gång i månaden av en handledare utifrån. Vi har också nätverk med andra skolor där vi träffas och diskuterar olika frågor som berör grundsärskolan. Vi vill att du är behörig lärare för grundsärskolan och har några års erfarenhet.  Du ska ha en personlig mognad, vara flexibel och bra på att samarbeta.     Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!