LetsGig & Mecenat
Gigg från: Strabag Sverige AB

Erfaren planerare

  • Bygg & anläggning

Solna

STRABAG är internationellt ledande i tunneldrivning. Stora internationella projekt, såsom byggandet av Gotthard-Base tunneln i Schweiz och Niagara tunnelanläggningen, bekräftar vår erkända kompetens. Vårt tekniska och organisatoriska know-how i kombination med vår långa erfarenhet erbjuder våra kunder en garanti för ett säkert och tekniskt perfekt projektgenomförande. Vi är erfarna i de olika tunnelbyggnadsmetoderna och anpassar och utvecklar metoderna kontinuerligt för att lösa specifika utmaningar i varje enskilt projekt. Tunnelbyggnad i Sverige kräver omfattande kunskaper om de speciella geologiska villkoren – och erfarenhet inom tunnelbyggnad. Tack vare våra medarbetare i Sverige och ett flertal internationella experter erbjuder avdelningen tunnelbyggnad resursoptimerade, innovativa lösningar för högkomplexa byggnadsprojekt. Vi kombinerar beprövade och nya tekniker – med målsättningen att spara kostnader och att skona miljön. Vårt prestationsspektrum omfattar mark- och betongarbeten, grundbyggnadsarbeten och tunnelbyggnad för vägar, järnvägar samt ledningar. Små projekt som vattenledningssträckor utför vi lika omsorgsfullt som byggnad av stora tunnelanläggningar. Här behövs specialkompetenser. Tunneln för förbindelsen "Norra Länken" krävde fackkunskaper både om tunnelborrning genom berg och genom lös sten. Avgörande vid valet av rätt konstruktion är en tillförlitlig analys av området under marken. Beroende på utgångsläget står våra tunnelbyggnadsexperter därför till tjänst med rådgivning vid valet av lämpligt byggnadssätt. Cut-and-cover- och TBM-tunnel utgör våra speciella kompetenser i detta sammanhang. Planerare (Planner) Arbetsbeskrivning Planerare för anläggnings- och infrastrukturprojekt ansvarar för resurs- och tidsplanering. Planeraren har en central roll i projekten och arbetar för att stötta projektledningen i att säkerställa projektens huvudtidplaner och dess framdrift genom uppföljning och analys. Ansvar Planerare ansvarar för att: Upprätthålla aktuell tidplan i projektet Delta i planerings-, samordnings-, och uppföljningsmöten Stödja arbetsledningen i produktions- och skedesplanering Samordna pågående aktiviteter för att optimera nyttjande av resurser/resursplanering under projektets genomförande Införliva ändrings- och tilläggsarbeten i tidsplanen och avgöra inverkan på projektets färdigställande Övervaka tidsplanen för att kontinuerligt ge prestandauppdateringar och tidiga varningar om avvikelser. Bestämma och genomföra analyser av riskreducerande åtgärder i händelse av försening. Medverka till att utveckla och förbättra projektets rutiner för planering, uppföljning och styrning (Best Practise) Krav på kompetens och erfarenhet Vi vill att du har: Högskole- eller civilingenjörsutbildning Minst 5 års erfarenhet av stora civilingenjörsprojekt, varav 3 år som planerare God kommunikation och presentationsteknik En god förståelse för de avtalsenliga, tekniska och kommersiella aspekterna av ett byggprocessen / infrastrukturprojekt Flytande i engelska och svenska i tal och skrift Analytiskt, strukturerat arbetssätt Erfarenhet av programvarorna Primavera/ASTA Power Project/MS Project Urvalsprocessen sker löpande. Annonsen kan därför tas bort innan sista ansökningsdag.

Strabag Sverige AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-11-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!