LetsGig & Mecenat
Gigg från: Sollentuna kommun

Enhetschef

  • Övrigt

Sollentuna

Sollentuna är en växande kommun med siktet inställt på att bli Sveriges mest attraktiva kommun. Vi var Årets kvalitetskommun 2019, vilket vi är väldigt stolta över. SKR motiverade utmärkelsen med att vi har ett väl fungerande internt samarbete med tydliga processer som underlättar målstyrning. Vård- och omsorgskontoret består av fyra avdelningar och här arbetar ett sjuttiotal medarbetare som handlägger enligt So L (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), BAB (Lag om bostadsanpassningsbidrag), arbetar med uppföljning och våra verksamheter med tillhörande avtal samt ekonomi och administration. Kvalitet, mångfald och valfrihet är viktiga begrepp för vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna. Vi är en beställarorganisation med brukarna i fokus och arbetar sedan många år tillbaka med konkurrensutsättning och valfrihet för att kunna erbjuda dem som tar del av våra insatser högsta möjliga kvalitet. Avdelningen för funktionshinder är inne i en spännande utvecklingsfas och vi utökar nu med en enhetschef som har ett gott ledarskap och kunskap kring verksamhets- och kvalitetsutveckling.   Brinner du för kvalitetsarbete och för att göra skillnad på riktigt? Som enhetschef på avdelning funktionshinder ansvarar du för en professionell, rättssäker och likvärdig myndighetsutövning enligt LSS och So L. Rollen innebär fullt chefsansvar för personal, verksamhet och budget. Som person genomsyras du av stort brukarfokus och goda arbetsförutsättningar. Du leder och fördelar arbetet, fattar beslut och utför arbetsuppgifter enligt gällande delegation, antagna riktlinjer och rutiner. Du har ett nära samarbete med avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Avdelningen för funktionshinder ansvarar för myndighetsutövning för personer med funktionsnedsättning i sin helhet, från ansökan till verkställighet. Vi är fjorton medarbetare och inom avdelningen finns kompetenserna LSS-handläggare, platssamordnare och samordnare/verksamhetsutvecklare. Även bostadsanpassningshandläggare ingår organisatoriskt i enheten. Exempel på konkreta arbetsuppgifter: • Ansvara för att samarbete inom och utom vår avdelning fungerar bra och utvecklas. • Hantera och följa upp inkomna klagomål med brukarens bästa i fokus. • Säkerhetsställa introduktion för nyanställda. • Ha huvudansvar för överklagningsprocessen och delta i muntliga förhandlingar. • Ansvara för rättssäker myndighetsutövning och att den följer överenskomna metoder. • Kunna ge stöd och vid behov ta beslut utifrån komplexa och svåra ärenden. • Leda ärendedragning. • Rekrytera tillsammans med avdelningschef/samordnare. • Driva och samordna avdelningens verksamhetsutveckling och digitaliseringsarbete. • Leda enhetens arbete och tillse att verksamhetens kvalitet, effektivitet och resultat upprätthålls och utvecklas genom erfarenhetsåterföring och utvecklade rutiner. En annan viktig aspekt av tjänsten är att säkerställa kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Vi vill att du arbetar för en attraktiv och utvecklande arbetsplats för välutbildade och engagerade kollegor med olika bakgrund och erfarenhet. Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning såsom exempelvis socionom eller beteendevetare. Vidare behöver du erfarenhet av myndighetsutövning inom både LSS och So L liksom av en ledande befattning, mycket god svenska i tal och skrift samt att du är väl förtrogen med gällande lagstiftning och praxis inom området. Önskvärt är att du har arbetat som chef liksom inom flera av socialtjänstens områden och har god erfarenhet av målgruppen personer med funktionsnedsättning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Då denna tjänst innebär samarbete med många olika verksamheter behöver du vara flexibel, tydlig i kommunikationen och ha god samarbetsförmåga. Vidare behöver du ha ett gott och utvecklande ledarskap. Vi erbjuder Som enhetschef på avdelningen för funktionshinder har du en viktig roll när Sollentuna kommun utvecklas med våra brukare i fokus. För oss är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart arbetsliv och kan kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi arbetar också för att alla medarbetare får utvecklas i sin roll och att kompetenser tas till vara. Vi tillämpar flextid, erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling. Inom kontoret råder en positiv stämning med gott samarbete mellan arbetskamraterna. Anställning Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, provanställning kan komma att bli aktuellt. Tillträde snarast efter överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. Välkommen med din ansökan, med personligt brev och cv, redan idag då urval sker löpande, via www.mercuriurval.se (ref.nr SE-14417). För eventuella frågor kontakta Lisbeth Petersson, tel 0708-246964 på Mercuri Urval, som vi samarbetar med i detta ärende.  Ansökan sker via denna länk: http://www.mercuriurval.com/RS/SE-14417   Med engagemang växer vi tillsammans – vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!   Med engagemang växer vi tillsammans – vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!

Sollentuna kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-07-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!