LetsGig & Mecenat
Gigg från: Sveriges Lantbruksuniversitet

Postdok i modellering av vattenkvalitet

  • Övrigt

Uppsala

Inverkan på vattenkvaliteten av åtgärder i jordbruksdiken Institutionen för Mark & Miljö bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning inom såväl jord- och skogsbruk som urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier såsom livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål samt Agenda 2030 och de globala målen. Majoriteten av institutionens verksamhet och merparten av medarbetarna finns i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns också i Skara. Syftet med detta postdok-projekt är att utvärdera hur konstruktionen av åtgärder i diken och vattendrag påverkar deras förmåga att minska närings- och sedimentkoncentrationer och belastningar både på dikes- och avrinningsområdesnivå. Projektet kommer att kalibrera och validera HEC-RAS- och HYPE-modeller för utvalda tvåstegsdiken i Sverige och deras avrinningsområden med befintlig hydrokemisk data. Denna nya kunskap hjälper till att bilda riktlinjer för hur man effektivt hanterar diken och vattendrag för jordbruk för att minska eutrofiering och erosion. Projektet är en del av ett treårigt Formasprojekt och sker i samverkan mellan med forskare och intressenter i Sverige och USA som arbetar för att förbättra vattenkvalitet i jordbrukslandskapen. Som postdok blir du del av en grupp bestående  av forskare, post-doktorer och  doktorander vid Institutionen för Mark och Miljö (https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/) samt forskarskolan Focus on Soils and Water (https://www.slu.se/en/graduate-schools/focus-on-soils-and-water/). Institutionen undervisar och forskar om kemiska, fysiska och biologiska egenskaper och processer i mark med målet att bidra till en hållbar markanvändning. Arbetsuppgifter: Forskaren kommer att: • statistiskt analysera befintliga hydrokemiska tidsserier, • använda dem för att kalibrera och validera HEC-RAS- och HYPE-modeller i utvalda avrinningsområden, • använda modelleringsresultat för att ge rekommendationer om dikesutformning och hantering, • förbereda vetenskapliga publikationer, • närvara och presentera vid vetenskapliga möten. Kvalifikationer: Sökande ska ha en doktorsexamen i hydrologi, miljövetenskap, geovetenskap, markvetenskap, ekologi, agronomi eller motsvarande ämnen. Praktisk kunskap i hydrologiska och ekologiska metoder, erfarenhet av att planera och utföra fält- och laboratoriestudier, goda färdigheter i skrivande samt förståelse av avrinningsprocesser och modeller för vattenkvalitet är krav. Den sökande ska kunna arbeta självständigt och i grupp, kommunicera genom skriven och talad engelska. Utvärderingen kommer att baseras på insänt material inkluderande meritförteckning, personligt brev, doktorsavhandling och vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer. Lämpliga kandidater blir kallade till intervju på distans. Ett CV skall innehålla följande delar: utbildning, arbetslivserfarenhet, forskningsintressen, utmärkelser, publikationer, presentationer vid konferenser, undervisningserfarenhet, erfarenhet av fältarbete, erfarenhet av laborativt arbete, hydrologisk och hydrokemisk modelleringserfarenhet, mjukvaru- och datorkunskaper, språk, körkort och kontaktuppgifter till tre referenspersoner. Ett personligt brev som beskriver kandidatens lämplighet och intresse för projektet med ett särskilt fokus på att dokumentera hydrologiskt och hydrokemiskt modelleringsintresse, kunskap och praktisk erfarenhet. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Placering: Uppsala Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 18 månader. Omfattning: 100% Tillträde: September 2021 eller enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-07-23. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sveriges Lantbruksuniversitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-07-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!