LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Vi utökar! Socialsekreterare till mottagningsenheten för barn och unga

  • Vård & assistans

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Enskede Årsta Vantör är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030. Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs. Arbetsplatsbeskrivning Storleksmässigt motsvarar Enskede Årsta Vantör en mellanstor svensk kommun och stadsdelen brukar ibland beskrivas som ett Stockholm i miniatyr. Här finns stor variation i befolkning och bebyggelse vilket ger oss ett varierat och intressant arbete. Mottagningsenheten är en av fem enheter som ingår i avdelningen Social omsorg - barn och unga. Avdelningens övriga enheter består av Familjevårdsenheten, Utredningsenheten, Enheten för främjande arbete samt Enheten för familjerätt och öppenvård. Mottagningsenheten leds av enhetschef ihop med biträdande enhetschef och består i övrigt av 11 socialsekreterare och en administrativ assistent. Nu behöver vi stärka upp med ytterligare två socialsekreterare. Arbetsbeskrivning Mottagningsgruppens målgrupp är barn 0-20 år och deras föräldrar, där det finns en oro för att föräldrarna brister i sin omsorgsförmåga och inte kan tillgodose barnets grundläggande behov och/eller där barnet har ett socialt nedbrytande beteende. Som socialsekreterare i mottagningsgruppen ansvarar du för att skyddsbedöma, förhandsbedöma samt fatta beslut gällande anmälningar/ansökningar kring barn och unga. Du fattar beslut om utredning ska inledas eller inte och remitterar sedan vidare till berörd enhet. Skydds- och förhandsbedömningar genomförs med barnets bästa i fokus och i dialog med barn och unga samt deras föräldrar. Vid behov konsulteras Barnahus. I bedömningsarbetet har vi en helhetssyn med barnperspektiv i fokus och ett systemteoretiskt förhållningssätt och vi strävar efter att öka barns delaktighet i hanteringen av våra ärenden. Vi har ett pågående utvecklingsarbete kring högriskärenden, bland annat genom att kontinuerligt arbeta utifrån Signs of Safety och skapa en organisation för att hantera dessa typer av ärenden. Just nu står vi inför en spännande utveckling med fokus på att skapa en hög kvalité inom enheten och i vårt utredningsarbete. Vi erbjuder dig ett rikt och ansvarsfullt arbetsliv i högt tempo och med spännande uppdrag i en medarbetargrupp där du som socialsekreterare har många möjligheter att utvecklas med 11 kompetenta och motiverade kollegor. Kvalifikationer För att lyckas i rollen krävs att du har socionomexamen. Därutöver är det önskvärt att du har minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete inom myndighetsutövning för barn och unga. Vi söker dig med erfarenhet och engagemang inom området. Du är intresserad av utvecklingsarbete och trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik. Du trivs även med att arbeta i högt tempo. Som person är du trygg, stabil och har ett strukturerat arbetssätt. Du ska kunna arbeta självständigt men samtidigt stämma av med dina närmaste kollegor och biträdande enhetschefer vid behov för att säkerställa rättssäker myndighetsutövning. Din samarbetsförmåga är god och du relaterar till andra på ett lyhört sätt. För att fungera bra i rollen krävs att du är lösningsfokuserad och har ett gott omdöme där du har lätt för att fatta beslut trots pressade situationer. Du är också flexibel och kan lätt anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan! Övrigt Förvaltningshuset ligger centralt nära Globens tunnelbanestation. Vi erbjuder flextid, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme samt kraftigt reducerat pris på stadens simhallar och gym. Intervjuer kommer ske löpande under processen så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!