LetsGig & Mecenat
Gigg från: Karlstads kommun

Barnskötare

  • Skola & utbildning

Karlstad

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden. Beskrivning Vill du vara med och göra skillnad och utveckla förskolorna i Vålberg/Edsvalla? Tag då chansen att söka jobbet som barnskötare till vår nystartade avdelning i Vålberg, ett samhälle som ligger ca 20 km väster om Karlstad mot Oslo. Avdelningen är en 1-3 år avdelning. Den är belägen i samma lokaler som Fritidsgården och Öppna förskolan. Avdelningen beräknas starta upp under mars-22. Vi lägger stor vikt vid värdegrundsfrågor samt mötet och förhållningssättet gentemot barnen, kollegorna och våra kunder. Vi söker dig, utbildad och engagerad barnskötare som dagligen vill göra spännande och lekfulla upptäcktsresor tillsammans med barn och kollegor. Du ska vara en medforskande pedagog med barnfokus, som kan utmana barnen i vardagen genom lek och fantasi. Du är en barnskötare som ska ta tillvara alla barns kompetenser och använda olika tillvägagångssätt för att nå de mål styrdokumenten anger. Vi lägger stor vikt vid samarbete och kollegialt lärande. Utbildningen och undervisningen ska genomsyras av nyfikenhet, kreativitet och glädje, där barnens bästa alltid står i centrum. Du utgår från ett relationellt perspektiv där du genom undervisning skapar, tillsammans med barnen, bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling för varje barn. Våra förskolor är mötesplatser där viktiga relationer byggs för att kunna utvecklas i en positiv gemensam miljö, det gäller såväl emot barn som emot kollegor och vårdnadshavare. Du är lyhörd och stöttar vårdnadshavare i deras föräldraroll, ditt bemötande är viktigt på riktigt. Vi ser förskolan som en plats för barnen att mötas i demokratiska frågor samt där de har möjligheten att involveras i olika beslut. Vi värnar om varandras olikheter, våra olikheter är en tillgång i vårt uppdrag att skapa likvärdighet och för att tillägna oss nya färdigheter. Alla våra enheter i Vålberg/Edsvalla utgår ifrån de gemensamma värdeorden: Nyfikenhet, Glädje, Trygghet, Lärande och Samspel som är grunden i vårt förhållningssätt.   Arbetsuppgifter Du som barnskötare arbetar för ett systematiskt tillsammansarbete med övriga pedagoger utifrån målen i Lpfö 18. Som barnskötare arbetar du för en likvärdig förskola där alla barn får goda förutsättningar att växa och utvecklas så långt det är möjligt i en trygg, rolig, utmanande och lärorik miljö alla dagar. ' Du utgår från det lärande och utforskande barnet som har en egen röst, egna kunskaper och förmågor. Du har god förmåga att se både gruppens och det enskilda barnets förmågor. Du ingår i ett arbetslag där det kollegiala lärandet sätts i fokus och samarbete mellan alla kollegor är en grundförutsättning. Du bidrar till att skapa lärmiljöer som är tydliga, tillgängliga, anpassade, utmanande och inspirerande som utvecklar. Kvalifikationer Vi söker dig, utbildad barnskötare. Du ska vara flexibel, lugn, ha god samarbetsförmåga och vara duktig på att skapa goda relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare samt ha ett stort intresse för barns lärande och utveckling. Framförallt ska du vara en förebild i ditt pedagogiska förhållningssätt. Hos oss finns det möjligheter. Om du har viljan, vill vi ge dig förutsättningar att utvecklas. Du tror på det kompetenta barnet och att lärande sker i en trygg miljö Meriterande om du har; - goda IT kunskaper och erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg som en naturlig del i undervisningen. - erfarenhet av språkstimulerande arbetssätt - erfarenhet av att arbeta med TAKK (tecken som stöd och bildstöd).   Övrigt Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Du erbjuds fria arbetskläder, Ipad som arbetsverktyg, pedagogisk utvecklingstid, kollegialt lärande och friskvårdsbidrag. Vi kommer att påbörja urvalsprocessen relativt omgående så skicka med fördel in din ansökan redan idag. Beställ gärna utdrag ur belastningsregistret redan idag då det vanligtvis tar två veckor att få det hemskickat. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.     För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Karlstads kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!