LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Enhetschef Digitalisering och IT - Äldre samt vård- och omsorgsförvaltninge

  • Övrigt

Göteborg

I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna. Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 200 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år. Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Till Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen (ÄVO) söker vi dig med både mod och lust att vara med och vidareutveckla en ung förvaltning. Som enhetschef har du det operativa ansvaret för personal, ekonomi, verksamhet, resultat och arbetsmiljö inom din enhet. Du initierar och driver även utvecklingsfrågorna inom området i nära samarbete med övriga professioner, externa kontakter och avdelningens chefer. Vi söker dig som vill bli enhetschef för den helt nybildade enheten för Digitalisering och IT, där du blir först ut som chef med uppdrag att tillsammans med en helt nybildad grupp utveckla organisationen och verksamheterna med hjälp av digitala verktyg och en välfungerande infrastruktur för IT. Du kommer leda och ha ett nära samarbete tillsammans med förvaltningens kärnverksamheter och delta i stadenövergripande utvecklingsfrågor med uppdrag att delta i stadenövergripande utvecklingsfrågor främst för ÄVO men även andra förvaltningar i Göteborgs stad. Det kommer därför vara avgörande att du förmår fånga upp, förstå och omsätta verksamheternas behov av verksamhetsutveckling till sådan nytta som modern välfärdsteknik gör möjlig. I det nya uppdraget kommer du att bryta mycket ny mark, där att identifiera behov av förbättrade arbetssätt och utveckla nya där sådana saknas kommer att bli avgörande. Du behöver drivas och inspireras av möjligheten att bygga upp något nytt från grunden och behöver ha en utvecklad förståelse för de fallgropar och svårigheter den typen av arbete kan medföra. Enheten är organiserad direkt under avdelningschef och samlar ett drygt 20-tal medarbetare som idag arbetar på två olika avdelningar. Du är själv direkt underställd avdelningschef Kvalitet och utveckling och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Låter det lockande? Sök redan idag! KVALIFIKATIONER Du är välkommen med din ansökan med en för tjänsten relevant högskoleexamen och tidigare erfarenhet av strategiskt chefsuppdrag inom området digitalisering och IT. Du behöver ha god insikt i och förståelse av olika perspektiv på utveckling inom digitalisering och IT. Tidigare chefsuppdrag inom politiskt styrd organisation är meriterande. Viktiga egenskaper som enhetschef är förmåga att leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit, transparens och en god arbetsmiljö. Följande kompetenser ingår i Göteborgs stads ledarkriterier; påverka andra, socialt säker, förändringsorientering och helhetssyn. Följande punkter kommer därför att vara av särskild vikt i urvalsarbete, intervjusituation samt ett eventuellt framtida hanterande av uppdraget. • Du har en väl analytisk förmåga och kan snabbt skaffa dig en överblick över situationen och agera utifrån ett strategiskt perspektiv • Du ser möjlighet till utveckling och skapar situationer där nya idéer och förslag kan växa fram. Du motiverar och beskriver förändringar och utvecklingsmöjligheter på ett pedagogiskt vis samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. • Du kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten. • Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt har god förmåga att ta andras perspektiv i beaktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation • Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. ÖVRIGT Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig: • Trygg anställning med goda anställningsvillkor • Karriärmöjligheter • Internutbildningar • Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter • Introduktion vid nyanställning • Heltid med möjlighet till deltid • Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!