LetsGig & Mecenat
Gigg från: Boverket

Handläggarassistent energideklarationer

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Karlskrona

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 260 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare. ARBETSUPPGIFTER Boverket är ansvarig för tillsyn över energideklarationer. Ansvaret innebär att se till att energideklarationerna upprättas, visas, överlämnas och annonseras i enlighet med bestämmelserna. På Boverkets tillsynsenhet arbetar vi både proaktivt och reaktivt med energideklarationer. Den proaktiva tillsynen innebär att Boverket, efter kontroll i energideklarationsregistret, skickar ut förelägganden (uppmaningar) till byggnadsägare om att energideklarera. Den reaktiva tillsynen sker genom att Boverket tar emot anmälningar från enskilda. Vi förvaltar också energideklarationsregistret Gripen och handläggningssytemet Kolli Bri. Vi svarar på frågor om hur energideklarationer genomförs, frågor om energideklarationsregistret och om regelverket för energideklarationerna. Ett team bestående av jurister, handläggare och administratör arbetar idag med tillsynen av energideklarationerna. Vi behöver nu förstärka teamet med en administrativ handläggarassistent under ett år i syfte att fortsätta utveckla verksamheten. Du kommer främst att arbeta med: • registrering, hantering och diarieföring av energideklarationsärenden i Kolli Bri och diariesystemet Platina • expediering av energideklarationsärenden • uttag av ärende/uppgifter ur energideklarationssystemet. Du kommer även ha en viktig roll i att stödja och bistå handläggare och jurister i deras arbete, och själv arbeta med myndighetsutövning i förekommande fall. Du fungerar som en slutanvändare för de olika systemen med extra fokus på hur systemen kan understödja arbetet inom tillsynen över energideklarationer. Du bistår också med kravställning i det vidare utvecklingsarbetet. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med hantering av energideklarationer och de tillhörande systemen Kolli Bri, Gripen och Platina under de senaste tre åren. Du har detaljkunskap i de olika delarna av arbetsflödet med energideklarationer, men också ett helikopterperspektiv och en mycket god förmåga att förstå hur systemen hänger samman. Handläggningen innebär myndighetsutövning, vilket medför krav på saklighet, professionalitet och en hög grad av service. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt, strukturerat och effektivt, utan att för den skull ge avkall på noggrannhet och servicegrad. Du samverkar väl med kollegor och externa aktörer. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt i tal och skrift. Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsfrågor! ÖVRIGT För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Visma Recruits Offentliga jobb. Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med GDPR. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen, och kommer att sparas av myndigheten i 2 år efter att rekryteringen avslutats (i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om gallring). Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare. Inför rekryteringsarbetet har Boverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Boverket

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-07-26
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!