LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala kommun

Specialisthandläggare till Myndighet ÄLN i Uppsala

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Uppsala

Myndighet ÄLN i Uppsala Myndighet ÄLN går en spännande och händelserik framtid tillmötes och behöver nu utöka sitt arbetslag med en specialisthandläggare som har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Har du tidigare erfarenhet utifrån målgruppen äldre, lång erfarenhet av myndighetsutövning och vill arbeta med att stödja biståndshandläggare i det dagliga arbetet? Då kan det här vara jobbet för dig! Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av äldrenämnden (ÄLN) och omsorgsnämnden (OSN). Avdelning myndighet ÄLN är en del av Vård- och omsorgsförvaltningen och ansvarar för att det finns service, vård och omsorg till personer över 65 år med nedsatt funktionsförmåga. Avdelning myndighet ÄLN ansvarar för myndighetsutövning utifrån socialtjänstlagen. Avdelning myndighet ÄLN är indelad i fyra enheter med olika funktioner och ansvarsområden, såsom information/rådgivning, samordning av boendeplatser, utskrivningsplanering i samverkan med slutenvården och myndighetsutövning och uppföljning av insatser. Ditt uppdrag I den här rollen kommer du först och främst att stödja biståndshandläggarna i det dagliga arbetet med att handleda, ge råd och vägledning i handläggningsprocessen. Stödet innefattar att säkerställa att myndighetsutövningen följer aktuell lagstiftning, delegationsordning och riktlinjer och rutiner. Som specialisthandläggare handlägger eller ger du stöd till biståndshandläggare samt är medhandläggare i mer komplicerade och tidskrävande ärenden. Du ansvarar för ärendedragningar och är vid behov föredragande av individärenden vid nämndsammanträden samt ansvarar för introduktion av nya medarbetare. Arbetsuppgifter som också ingår är stöd till enhetschefen i det kontinuerliga utvecklings- och uppföljningsarbetet i enlighet med mål och uppdrag samt kan även få delegerat uppdrag från enhetschef. Du kommer att rapportera till enhetschef. Din bakgrund För att arbeta som specialisthandläggare hos oss behöver du ha gått socionomprogrammet, sociala omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har erfarenhet utifrån nämndens målgrupp och lång erfarenhet av myndighetsutövning. Vidare har du goda kunskaper i svenska språket, goda kunskaper i dokumentation samt goda kunskaper i Officepaketet. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv samt är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Vidare är du analytisk och bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Sist men inte minst söker vi dig som är flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar samt har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Upplysningar Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Ann-Britt Larsson, enhetschef, 018-727 72 56 Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsen, 070-856 30 01 Vision, Tommy Törnberg, 018-727 24 33. Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 04. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Här arbetar vi med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Det handlar om öppna insatser, hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende, LSS-verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Målet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förvaltningen ansvarar också för biståndshandläggning, strategisk planering, upphandling och uppföljning. Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Uppsala kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!