LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Grundskollärare åk 1-3 till Skanskvarnsskolan

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Skanskvarnsskolan är en 3-parallellig F- 6 skola och ligger naturskönt i Årsta med utsikt över Årstaviken. På skolan går ca 480 elever. All personal arbetar på olika sätt med elevernas måluppfyllelse och välmående utifrån ett inkluderande och salutogent förhållningssätt. Skolan byggs om för att bli en F-9 skola inklusive klasser i Grundsärskola. Ut- och ombyggnad beräknas vara klar till lå 2024.  Skolans vision ligger till grund för all verksamhet och lyder: En skola som håller samman- för elevens bästa varje dag. Arbetsbeskrivning Du ska arbeta som klasslärare i en av våra 3 klasser i åk 1. Du planerar undervisningen tillsammans med dina 2 kollegor men också med den fritidspersonal som hör till arbetslaget. Lärarna på lågstadiet undervisar eleverna utifrån metoden ASL ( Att Skriva sig till Läsning) Kooperativt lärande samt den språkutvecklande Cirkelmodellen är andra metoder som lärarna använder i alla årskurser. Samverkan i arbetslaget är viktigt för att säkerställa alla elevers trygghet och kunskaps- och sociala utveckling. Fritidshemmets pedagogiska personal deltar under lektionerna och utgör med sin specifika kompetens en viktig del i elevernas lärande.   Kvalifikationer Du är legitimerad grundskollärare med behörighet i svenska och matematik åk 1-3. Du har god kunskap och kompetens inom digitala och formativa lärprocesser. Du är tydlig och lyhörd i ditt pedagogiska ledarskap och har förmåga att motivera och skapa lärmiljöer med fokus på inkludering och variation. Du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna och stöttar elever i behov av stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete. Övrigt Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!