LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION VÄSTERBOTTEN

Biträdande avdelningschef/Administratör, Laboratoriemedicin, Klinisk Geneti

  • Övrigt

Umeå

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 470 anställda. Verksamheten innefattar klinisk mikrobiologi, vårdhygien, klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk patologi, biobank och vävnadsinrättning. Vårdhygien Västerbotten försörjer i dagsläget också Region Jämtland Härjedalen med hygienläkarkompetens via ett samverkansavtal. Via avtal har Laboratoriemedicin totalansvar för klinisk patologi i Östersund samt där även medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi. Verksamheten är ackrediterad. Klinisk genetik i Umeå bedriver en bred genetisk diagnostik inom medfödda och förvärvade sjukdomar i samarbete med andra laboratoriespecialiteter. Upptagningsområdet är region Västerbotten och norra sjukvårdsregionen. Vi tar även emot prover från övriga Sverige och andra länder. Vi arbetar aktivt att utveckla och förbättra metoder och arbetssätt för att skapa en konkurrenskraftig verksamhet för att möta kraven i framtidens sjukvård. Vi är konsulter för sjukvården, deltar regelbundet i kliniska ronder och har även en mottagningsverksamhet för patienter. Samarbetet med Umeå universitet är nära och aktiv forskningsverksamhet pågår på laboratoriet. Avdelningen har 50 medarbetare och är en del av Laboratoriemedicin Västerbotten. Specialiteten och kliniken genomgår ett större förändringsarbete inom diagnostik och service till våra kunder. Vi är mycket måna om att arbeta i positiv anda med patienten i fokus. ARBETSUPPGIFTER Som biträdande avdelningschef/administratör hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Vi vill ge dig stöd att vara modig, öppen och handlingskraftig. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Som biträdande avdelningschef på molekylärgenetiken är du i linjeorganisationen direkt underställd avdelningschef och arbetar i nära samarbete med medicinsk chef, funktionsansvarig och andra nyckelpersoner. I ditt uppdrag som biträdande avdelningschef leder och utvecklar du sektionen i samråd med avdelningschef. Arbetet innebär ansvar för planering, organisation, personal, utveckling av produktionen/driften, arbetsmiljö, miljö och budget Som administratör ansvarar du för administrativa arbetsuppgifter så som beställningar och fakturering. KVALIFIKATIONER Du tar en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Det betyder att du företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för helhetens bästa. Vidare söker vi dig som: • Har högskoleutbildning med erfarenhet av klinisk laboratorieverksamhet. • Har erfarenhet av arbete som chef inom offentlig verksamhet. Har erfarenhet från sjukhusvård/ Laboratorieverksamhet. • Har god kunskap, erfarenhet och intresse av personalfrågor. • Är en tydlig, lyhörd och aktiv ledare med förmåga att skapa delaktighet samt inspirera och entusiasmera medarbetare. • Har förmågan att se helheten och samband. • Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som du har lätt för att samarbeta. • Tidigare erfarenhet av kvalitetsarbete är meriterande. • Personlig lämplighet värderas högt. Vi ser fram emot att höra från dig! ÖVRIGT Ewa Martin, Vårdförbundet Telefon: 090-785 00 00 (vxn) E-postadress: ewa.martin@regionvasterbotten.se Mirjam Hägglöf Erixon, Läkarförbundet Telefon: 090-785 00 00 (vxn) Ulrika Hedlund, Vision Telefon: 090-785 31 35 Uppdraget som bitr avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde. I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test. Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

REGION VÄSTERBOTTEN

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-05
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!