LetsGig & Mecenat
Gigg från: Folkhälsomyndigheten

Utredare jämlik hälsa

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Solna

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vill du ingå i myndighetens arbete med att utveckla och implementera formerna för det statliga folkhälsoarbetet? Då har vi ett jobb som väntar på dig! Vad ska du jobba med? Riksdagen beslutade 2018 om ett omformulerat övergripande folkhälsomål och en reviderad målstruktur för folkhälsopolitiken. Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Med utgångspunkt i vårt uppföljningssystem utgör samordning, dialog och kunskapsspridning i relation till våra målgrupper centrala arbetsuppgifter. Du kommer att ingå i enhetens arbete med att följa upp, analysera och rapportera om utvecklingen av hälsan och dess bestämningsfaktorer, både i befolkningen som helhet och i olika befolkningsgrupper. Vi söker nu dig som har gedigen erfarenhet av arbete med utredningsarbete och behärskar både kvalitativa och kvantitativa metoder. Fokus i arbetet är det folkhälsopolitiska ramverket och jämlik hälsa. Du kommer ingå i och/eller själv ansvara för olika delprojekt. Du förväntas även bidra i sedvanliga, löpande uppgifter för utredare på myndigheten, t.ex. skriva rapporter, genomföra kartläggningar, upprätta beslutsunderlag, skriva remissvar, ingå i interna arbetsgrupper, delta i externa nätverk. Vem söker vi? Krav för anställning Du har en högskoleutbildning i folkhälsovetenskap, epidemiologi, samhällskunskap eller annat för arbetet relevant ämnesområde t.ex. specialistutbildning inom socialmedicin. Vidare har du: • flera års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete, • erfarenhet av kvantitativa analyser och arbete med folkhälsodata, både nationella registerdata och enkätdata, • erfarenhet av att skriftligen och muntligen sammanställa och presentera olika slags underlag, • goda kunskaper i Office-paketet, • goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift. Meriterande Det är meriterande om du har: • erfarenhet av arbete med uppföljning och analyser av jämlik hälsa, • erfarenhet av utredningsarbete på statlig myndighet,  • projektledarerfarenhet.  Dina egenskaper Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är analytisk, ansvarstagande, samt har en god samarbetsförmåga. Som utredare behöver du vara initiativtagande och flexibel. Vad gör enheten? Enheten för folkhälsorapportering ansvarar för årlig och tematisk rapportering av folkhälsans utveckling med särskilt fokus på jämlik hälsa samt hälsoläget hos vissa grupper, såsom nationella minoriteter, migranter och personer med funktionsnedsättning. Enheten har ett samordningsansvar för myndighetens arbete med indikatorer samt ansvarar för Indikatorlabbet (ANDTS) och samarbetet med SCB kring indikatorer för Agenda 2030. Enheten tar fram metoder för att utvärdera insatser inom folkhälsoområdet och stödjer genomförandet av de utvärderingar som myndigheten beslutar om. Enheten ansvarar för genomförande av Nationella folkhälsoenkäten (HLV) och den Europeiska motsvarigheten (EHIS). Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten? Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund. Om anställningen Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Befattningen kan komma innebära krigsplacering. Är du intresserad? Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta  biträdande enhetschef Malin Kark, telefon 010- 205 23 72. Fackliga företrädare är för SACO Karin Strömberg, telefon 010-205 22 68, och för ST Sujata Maini, telefon 010-205 22 73.  Ansökan Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss! Ansök senast 2021-04-13 via myndighetens webbplats. Arbetsgivarens diarienummer: 01502-2021-2.1.1

Folkhälsomyndigheten

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!