LetsGig & Mecenat
Gigg från: Experis AB

Verksamhetschef Länsverksamhet Psykiatri Region Västernorrland

  • Övrigt

Sundsvall

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 7500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Våra sjukhusorter är Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Vi söker dig som vill leda ett av regionens viktigaste uppdrag och tillsammans med oss andra arbeta för en god, säker, jämlik och tillgänglig hälso-och sjukvård för invånarna i vår region. Vill du skapa förändring och driva utveckling inom Regionen? Då kan du vara den vi söker! Om Regionen Hälso- och sjukvården inom Region Västernorrland är sedan årsskiftet organiserad i sju vårdområden: Närsjukvård norr, väster och söder, Länssjukvård somatik, Länssjukvård psykiatri/habilitering, RPK och Tandvården. I vårdområdet Länssjukvård psykiatri-habilitering ingår tre länsverksamheter: Habilitering, BUP och vuxenpsykiatrin. Som verksamhetschef för vuxenpsykiatrin kommer du att vara underställd områdesdirektören och ingå i en ledningsgrupp för vårdområdet. Länsverksamhet Psykiatri bedriver öppenvårdsverksamhet vid nio mottagningar på fem orter i länet, ansvarar för länets psykiatriska akutverksamhet, och har f n 78 fastställda vårdplatser för heldygnsvård enl HSL och LPT. Om verksamhetens uppdrag Uppdraget är att erbjuda psykiatrisk diagnostik och behandling av hög kvalitet. Detta sker med hjälp av metoder som följer vetenskap och beprövad erfarenhet. Förhållningssättet gentemot patienten skall präglas av respekt, professionalitet och hög etisk medvetenhet. Klinikens målgrupp är personer från 18 år och uppåt med psykiatrisk sjukdom eller psykisk ohälsa av sådan allvarlighetsgrad att den kräver psykiatrisk specialistkompetens. Verksamheten har ca 430 anställda inom flera olika yrkesområden, samt 17 enhetschefer. Arbetsuppgifter Verksamhetschefen har det fulla ansvaret för verksamhet, personal, ekonomi, kvalitet och patientsäkerhet. Du har 17 enhetschefer, IT säkerhetssamordnare, administratör och verksamhetsutvecklare direkt rapporterande. Verksamhetschefen ansvarar för att säkerställa att regionens vision och de politiska ambitionerna får genomslag och att verksamheten bedrivs ändamålsenligt genom målstyrning och utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Det innebär bland annat att systematiskt styra och säkerställa arbetet med planering, genomförande och uppföljning av regionens verksamhet. Vidare ansvarar du för att leda styr- och ledningsgrupper, stödjer enhetscheferna i deras uppdrag, ansvarar för att facklig samverkan sker inom verksamheten i ett gemensamt verksamhetsråd och arbetar och bidrar till en god arbetsmiljö utifrån regionens vision och värderingar. I uppdraget ingår ett övergripande ansvar för att utveckla arbetssätt, processer, kunskap, kompetenser och organisationen. Du rapporterar till områdesdirektören för Länssjukvårdsområde Psykiatri och Habilitering och tillsammans med övriga verksamhetschefer ingår du i ledningsgruppen där ni tillsammans ansvarar för en effektiv och kvalitativ specialistvård inom hela regionen. Samverkan med andra verksamheter inom Regionen samt andra samhällsaktörer är en viktig del för uppdraget. Vem är du Som verksamhetschef krävs det att du har helhetsperspektiv och förmåga att omsätta politiska mål till strategiska planer. Uppdraget kräver ett stort personligt engagemang och en egen drivkraft att leda verksamheten mot uppsatta mål, en utvecklad förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt en stark samarbets- och kommunikativ förmåga. Du har gedigen chef- och ledarskapserfarenhet på en strategisk nivå med dokumenterat goda ledaregenskaper och en personlig mognad som gör att du med goda resultat kan leda och motivera medarbetare via underställda chefer. Du har lämplig akademisk utbildning och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation. Som person är du strukturerad vilket innebär att du planerar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande är om du har erfarenhet av att leda andra chefer samt driva förändringsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar. Då verksamheten är etablerad på flera orter krävs att du har B-körkort och att du kan resa mellan orterna. Kontakt Ansök och läs mer på Jeffersonwells.se https://www.jeffersonwells.se/sv/jobb/e51fcd36-dd9d-4500-964a-0db0c215bb42/verksamhetschef-lnsverksamhet-psykiatri-region-vsternorrland- Din ansökan vill vi senast ha den 11 april 2021

Experis AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!