LetsGig & Mecenat
Gigg från: Statens Skolverk

Informationssäkerhetsspecialist till Skolverket

  • IT & programmering

Solna

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Som informationssäkerhetsspecialist på myndigheten kommer du bland annat att arbeta i de operativa leveranserna inom myndighetens ledningssystem för informationssäkerhet. men även att delta i utvecklingen av de processer vi tar fram för att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Dessutom blir du en viktig del av vårt arbete med att stödja verksamheten i informationssäkerhetsfrågor, och att genomföra aktiviteter för att främja högt säkerhetsmedvetande samt en god säkerhetskultur i myndigheten. Vi erbjuder Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du ska ha bra förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Våra förmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid och lediga klämdagar, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Vi söker dig som har: • akademisk utbildning relevant för arbetsuppgifterna eller motsvarande kunskaper förvärvade på ett sätt som vi bedömer likvärdigt • god kunskap om och erfarenhet av praktisk tillämpning av relevanta externa regelverk och standarder inom området, exempelvis ISO 27000-serien • god kommunikativ förmåga i både tal och skrift och kan förmedla budskapet på såväl ledningsnivå som i den operativa verksamheten eller i ett tekniskt utvecklingsprojekt • god analytisk förmåga och erfarenhet av att ta fram analyser och rapporter • mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift Vi ser det som meriterande om du har: • erfarenhet av säkerhetsarbete på central nivå i en större organisation, gärna från statlig myndighet • erfarenhet av att strukturera och genomföra operativt informationssäkerhetsarbete såsom säkerhetsklassningar • annan formell utbildning (internutbildningar, kurser), utöver högskoleexamen eller motsvarande, inom säkerhetsområdet Vi söker dig som vill stötta verksamheten i att utveckla processer och metoder med målet att ständigt förbättra. Du har arbetat med praktisk tillämpning av relevanta regelverk och standarder. Som person har du förmåga att förstå detaljerna och använda dessa för att skapa en helhetssyn. Du kan identifiera gap och risker och du kan definiera krav baserat på din förståelse för behoven. Då arbetet innebär samarbete med samtliga av Skolverkets avdelningar lägger vi stor vikt vid din förmåga att relatera till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt och att du delar med dig av din kunskap. Rollen kräver att du har god förmåga att prioritera, planera och organisera ditt arbete samt har en mycket god problemlösningsförmåga och analytiskt tänk. För rätt kandidat erbjuder tjänsten utvecklingsmöjligheter och utrymme att påverka innehållet i uppdraget. Skolverket erbjuder meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter samt ett omväxlande arbete med breda kontaktytor. Medarbetarskapet är viktigt för oss på Skolverket. Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets medarbetarskapspolicy och den statliga värdegrunden. Vårt medarbetarskap och ledarskap är formulerat i fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Vilka är vi? Enheten för process och arkitektur har inom Skolverket i uppdrag att i samverkan med övriga myndigheten leda, samordna och stödja arbetet med att etablera och förvalta myndighetens löpande informationssäkerhetsarbete, verksamhetsutveckling, verksamhetsarkitektur, samt processorientering. På enheten arbetar arkitekter, verksamhetsutvecklare och informationssäkerhetsspecialister. Upplysningar och ansökan Sista ansökningsdag är den 11 april 2021.  Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som ett led i urvalsprocessen. I samband med tillsättning av denna befattning utförs bakgrundskontroll.  Tjänsten är en tillsvidareanställning, Skolverket tillämpar sex månaders provanställning. Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Skolverket strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns i den verksamhet vi stödjer, vi välkomnar därför sökande med olika identiteter, bakgrund och erfarenheter. Vi sitter i nyrenoverade lokaler i Solna Business Park. Varmt välkommen med din ansökan till oss! Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Jenny Sellberg 08-5273 3828 (Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47.

Statens Skolverk

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!