LetsGig & Mecenat
Gigg från: Trafikverket

Trafikanalytiker inriktning persontransportmodeller

  • Bygg & anläggning

Stockholm

Som trafikanalytiker på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vi på Expertcenter arbetar som experter inom områdena väg- och järnvägskapacitet, samhällsekonomi, trafik- och transportprognoser och statistik. Vi stöttar övriga Trafikverket inom våra expertområden men vi arbetar också på uppdrag av statliga utredningar, departement och andra myndigheter och svarar på externa frågor. Inom vår enhet Trafikprognoser är vi 17 medarbetare som arbetar med att ta fram trafik- och transportprognoser för alla trafikslag, samt med att utveckla metoder och modeller för att göra prognoser och trafik-/vägkapacitetsanalyser. Trafikanalytiker inriktning persontransportmodeller Arbetsuppgifter Tjänsten som trafikanalytiker innebär att du arbetar med utveckling, förvaltning och tillämpning av metoder, modeller och indata för framtagande av prognoser och genomförande av trafikanalyser inom persontransportområdet. Mycket av arbetet kretsar kring Sampers, som är Trafikverkets nationella modellsystem för persontransportprognoser. I tjänsten ingår att bidra till enhetens arbete med att ta fram aktuella trafik- och transportprognoser, medverka i analyser och utredningar samt att ge expertstöd gällande trafikprognoser och trafikanalyser. I arbetet ingår bland annat att initiera forskningsprojekt kring persontransportmodeller samt att följa nationellt och internationellt arbete inom området. Övrig information I denna rekrytering kan webbaserade tester komma att användas som en del i urvalet. Kvalifikationer Som person har du en god problemlösande analysförmåga och arbetar strukturerat och metodiskt för att nå resultat. Du är trygg i din roll och kan på ett sakligt och professionellt sätt förklara de analyser och resultat som våra metoder/modeller genererar. Det är viktigt att du har en god pedagogisk förmåga, där du kan förklara komplexa samband på ett lättbegripligt sätt, såväl muntligt som skriftligt. Du kommer att ha kontakt med både interna och externa aktörer, vilket innebär att ditt sätt att samarbeta och kommunicera med andra är betydelsefullt.  Vi söker dig som har flerårig arbetslivserfarenhet av användning och utveckling av prognos- och analysmodeller inom persontransportområdet har en universitets-eller högskoleutbildning om minst 240 hp inom trafikplanering, trafikmodeller, nationalekonomi, logistik, matematik, datateknik, statistik eller annan relevant utbildning som vi anser likvärdig Det är meriterande om du har forskarutbildning inom ett för tjänsten relevant område har ett par års arbetslivserfarenhet av att leda projekt och/eller uppdrag kopplat till utveckling och/eller tillämpning av prognos- och analysmodeller inom persontransportområdet kunskaper kring programmering och samhällsekonomiska analys-verktyg. Ansökan De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.  Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov. På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Trafikverket

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!