LetsGig & Mecenat
Gigg från: Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb

Chef till enheten för övning

  • Övrigt

Karlstad

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering. Arbetsuppgifter Som chef för enheten för övning ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Du har ansvar för att driva enhetens frågor på en strategisk nivå och att arbeta med kontinuerlig utveckling av verksamheten. Du ska också medverka i samverkan såväl internt inom MSB som med externa aktörer. Du ingår i avdelningens chefsgrupp och förväntas tillsammans med övriga chefer leda hela avdelningens verksamhet. Det innebär att du aktivt bidrar i strategiska diskussioner om avdelningens verksamhet och säkerställer ett samordnat och effektivt stöd till våra målgrupper. Som chef inom MSB ansvarar du för att myndighetens värdegrund präglar både ord och handling inom myndigheten. Din kompetensprofil: Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning. Du har chefserfarenhet och mycket goda kunskaper om de processer som ligger till grund för inriktning och utveckling av området samhällsskydd och beredskap. Du har flerårig erfarenhet av nationell övningsverksamhet och god kunskap om komplexa samverkansövningar. Vi ser det som meriterande att du är väl förtrogen med MSBs metodik inom området, liksom med metodik som används av andra aktörer. Du har god kunskap om krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar, samt om samverkan och ledning inom området. Du har också god förvaltnings­kunskap och erfarenhet av att arbeta med organisationer inom krisberedskap. Vi ser det som meriterande att du har god kunskap om MSBs uppdrag, inkl. operativa roll i civila beredskapen samt om Försvarsmaktens organisation. Ditt ledarskap präglas av samverkan, engagemang och resultat och du arbetar övergripande och målinriktat. Du har förmåga att arbeta processinriktat, driva förändringsarbete och är van vid och bekväm med att fatta beslut. Vidare är du en god kommunikatör som på ett genomtänkt, tydligt och inspirerande sätt leder och utvecklar personal och verksamhet. Du har god analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Du har även en god förmåga att skapa nätverk. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om enheten Anställningen är placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar och Enheten för övningar. Enhetens uppgift är att planera, genomföra och utvärdera samverkansövningar. I uppgiften ingår att utveckla och förvalta teknikstöd. Vidare ingår att stödja genomförande av systematisk övningsverksamhet hos länsstyrelser och andra bevakningsansvariga myndigheter. Du kan läsa mer https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/ Anställningsvillkor Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med ett tidsbegränsat chefsförordnande med placering i Karlstad eller Stockholm. MSB tillämpar provanställning. Resor i tjänsten förekommer. Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare. Är du intresserad? Har du frågor kontakta tf avdelningschef Annika Elmgart. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco S), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 6 maj 2021, märkt med referensnummer 2021/59. Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!