LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings Universitet

Universitetsadjunkt i pedagogik

  • Skola & utbildning

Linköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetsadjunkt (minst en) i pedagogik. Arbetsuppgifter Innehavare av anställning som universitetsadjunkt genomför utbildning, och utbildningsadministrativt arbete. I arbetsuppgifterna för denna anställning ingår undervisning inom olika delar av lärarutbildningen på grund- och avancerad nivå liksom även på programmen för utbildning av specialpedagoger och speciallärare. Även undervisning i fristående kurser, uppdragskurser och samverkan med det omgivande samhället kan ingå i arbetsuppgifterna. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet samt den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Denna anställning är inriktad mot matematikdidaktik gällande förskola samt grundskolan årskurs F-6. Innehavaren av anställningen ska kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet inom detta område. Innehavaren ska ha avlagt magisterexamen i pedagogik, didaktik, pedagogiskt arbete, specialpedagogik eller annat näraliggande ämne. Meriterande för anställningen är egen avlagd lärarexamen. Särskilt meriterande är också dokumenterad pedagogisk skicklighet i undervisning inom lärarutbildning. Undervisningen inom ramen för denna anställning sker huvudsakligen på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska. Dokumenterad skicklighet i att undervisa på engelska är meriterande. Behörighet Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten. Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen. Den sökande ska kunna uppvisa förmåga att undervisa på svenska. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande Lika villkor Flertalet av våra universitetsadjunkter inom Institutionen för beteendevetenskap och lärande är kvinnor. Därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. För mer information om anställningen: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15963&rmlang=SE Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Linköpings Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!