LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Universitetsadjunkt 30% vikariat isländska

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter. Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande. Språk- och litteraturcentrum söker en universitetsadjunkt i isländska för en vikariat med omfattningen 35 %. Tillträde 2021-08-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen varar under perioden 2021-08-01—2022-01-31. Undervisning och kursansvar på följande delkurser i isländska ingår: NOIB01 Isländska -en introduktion (120 timmar) SASH48 Old Icelandic Heritage (120 timmar) Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har - avlagt examen på avancerad nivå (motsvarande) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen - visat pedagogisk skicklighet samt - genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper. För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering. Meriterande för anställningen är tidigare undervisning inom liknande kurser. Vi värdesätter god samarbetsförmåga Förmåga att kunna undervisa på svenska är ett krav. Vid kvarstående restriktioner i samband med den pågående coronapandemin kan undervisningen komma att ske på distans via Zoom. Den semester som genereras under visstidsanställningen ska tas ut inom anställningen. Ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Vid eventuella frågor ang anställningen vänligen kontakta Arthur Holmer arthur.holmer@ling.lu.se sektionsföreståndare Sektion 1 eller Lena Larsson studierektor för övriga nordiska språk lena.larsson@nordlund.lu.se. Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Arthur Holme och studierektor Lena Larsson. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!