LetsGig & Mecenat
Gigg från: Skolfören Botkyrka Folkhögskola

Botkyrka folkhögskola söker biträdande rektorer

  • Övrigt

Botkyrka

Botkyrka folkhögskola startades 1997 och har sedan starten haft en tyngdpunkt i allmänna och särskilda kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Sedan några år erbjuder vi också en eftergymnasial lärarassistentutbildning. Vi bygger vårt arbete på folkbildningens idégrunder och utvecklar arbetssättet i takt med förändringar i det omgivande samhället. Av särskild betydelse är den demokratiska samtalskultur som utformats inom folkbildningen. Det innebär bland annat acceptans och tolerans mot oliktänkande samt respekt för sakliga argument och fattade beslut, och att utbildningen bygger på forskning och beprövad erfarenhet. De flesta av de studerande bor i Botkyrka och vår lokala förankring är viktig. Huvudmän för skolan är Syrisk Ortodoxa församlingar och lokala församlingar tillhörande Equmeniakyrkan. Skolledningen består idag av en rektor (100%) samt en biträdande rektor (100%). I samband med att vår nuvarande biträdande rektor går i pension, söker vi nu två biträdande rektorer på deltid. Biträdande rektorstjänsterna är på 50% men ska kombineras med undervisning i t ex svenska som andra språk, samhällskunskap och/eller matematik på grundläggande eller gymnasienivå vilket gör att tjänsterna blir på totalt 100% var. Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning. Det är extra meriterande om du har en utbildning och/eller erfarenhet av att utbilda i Svenska som andra språk. Examen som Folkhögskollärare är önskvärt dock ej som ett absolut krav, däremot ska du ha erfarenhet av att arbeta på en Folkhögskola. Utöver det är erfarenhet från en ideellt driven verksamhet, gärna inom kyrkan, extra meriterande och önskvärt. Du bör ha ledarerfarenhet och vara van vid att hantera alla typer av personalfrågor, inklusive svåra samtal och konflikthantering. Du ska ha erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell verksamhet där svenska som andra språk är vanligt. Ansvarsfördelningen mellan dessa två tjänster kommer att ske utifrån sökandens kompetens och bakgrund. De viktigaste ansvarsområden som kommer att delegeras till biträdande rektorer är: Pedagogiskt ledaransvar för utvalda kurser samt personalansvar för lärarna Ekonomiskt ansvar inom ramen för den givna budgeten för ansvarsområdet Arbetsmiljö Verksamhetsutveckling – planera och justera kursutbud samt kvalitetssäkra kurserna Verksamhetsuppföljning gentemot olika myndigheter Intern- och extern kommunikation (krav på erfarenhet och/eller utbildning inom området samt att du är en god skribent) Ansvar för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö tillsammans med skolans IT administratör Du är en prestigelös, trygg och närvarande ledare som visar intresse och förståelse för andra utan att du tappar din förmåga att göra rationella bedömningar. Du brinner för och har gedigen erfarenhet av att skapa strukturer och organisera för att få en välfungerande verksamhet och sund arbetsmiljö som sätter deltagarna i centrum.

Skolfören Botkyrka Folkhögskola

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!