LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Södermanlands län

Handläggare Förstärkt alkohol- och tobakstillsyn (visstidsanställning)

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Nyköping

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla. Länsstyrelsen i Södermanlands län söker en Handläggare Förstärkt alkohol- och tobakstillsyn (visstidsanställning, deltid) (ref.nr 112-3114-2021) Länsstyrelsen söker en handläggare till Enheten för social hållbarhet, en av fyra enheter inom Avdelningen för samhällsbyggnad. Enheten ska bidra till en god samhällsplanering och ett hållbart samhällsbyggande inom enhetens övergripande ansvarsområden; brottsförebyggande, folkhälsa, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Enheten för social hållbarhet ska genom samordning, kunskapsspridning och tillsyn bidra till ett jämlikt och jämställt Södermanland. Du kommer att arbeta i en dynamisk och inspirerande arbetsgrupp där varje medarbetare bidrar med sina kunskaper från olika expertområden. Arbetsuppgifter Inom enheten ryms ett brett spektrum av uppdrag, såsom ANDTS*- och brottsförebyggande arbete, alkohol- och tobakstillsyn, uppdrag att främja integration, barns rättigheter, föräldraskapsstöd och jämställdhet. Denna tjänst inriktas på ett särskilt regeringsuppdrag som avser förstärkt alkohol- och tobakstillsyn. Uppdraget innebär att länsstyrelserna ska utveckla former för samverkan med relevanta aktörer lokalt och regionalt, medverka till den nationella samordning som Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att verka för inom området *alkohol-, narkotika-, doping-, tobak- och spel om pengar (ANDTS) samt att underlätta och stödja kommunernas arbete med tillsyn och tillståndsgivning inom området. I arbetsuppgifterna ingår att: • Arrangera och genomföra möten, utbildningsinsatser och nätverksträffar för kommunernas alkohol- och tobaksinspektörer och andra relevanta regionala och lokala aktörer. • Svara för muntlig och skriftlig information och vägledning till kommunerna. • Samordna kontakter mellan kommuner och andra myndigheter. • Utveckla och kvalitetssäkra arbetet med alkohol- och tobakstillsynen inom ramen för den nationella samverkan med övriga länsstyrelser och andra relevanta aktörer. • Delta i nätverksträffar och aktiviteter som anordnas för länsstyrelsernas tillsynshandläggare och av Folkhälsomyndigheten. • Handlägga ärenden, exempelvis skriva underlag till beslut och remissvar. Du kommer ha ansvar för att självständigt planera och genomföra arbetet utifrån givna ramar. Samverkan med enhetens övriga handläggare och uppdrag ingår, framför allt med samordnarna för ANDTS och det brottsförebyggande arbetet. Resor inom länet och inom landet förekommer normalt i tjänsten. Enhetens uppdrag varierar över tid vilket medför att du kan behöva byta uppdrag under anställningstiden. Det är därför av stor vikt att du är flexibel och har förmåga att snabbt ställa om. Kvalifikationer och profil Du ska ha: • Högskoleutbildning inom juridik, miljö- eller samhällsvetenskap eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. • Flerårig erfarenhet av tillsynsarbete i statlig och/eller kommunal förvaltning. • Kunskaper om alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter • B-körkort Det är meriterande om du har: • Tillsynsutbildning • Arbetat med tillsyn enligt alkohollagen och/eller tobakslagen, särskilt inom den statliga sektorn. • Erfarenhet av att stödja samverkan mellan olika aktörer • Erfarenhet av arbete med rådgivning/tillsynsvägledning och att anordna kompetenshöjande insatser för olika målgrupper • Kunskap om metodutvecklingsprojekt inom alkohol- och tobaksområdet, särskilt ”Ansvarsfull alkoholservering” och ”Kontrollköp” • Bred kunskap om sociala hållbarhetsfrågor • Vana av att administrera webbsidor och digitala verktyg, ex. Skype och Webropol Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Du ska ha hög integritet och inge förtroende. Du är öppen, tillmötesgående och kommunikativ. Du måste trivas med att arbeta självständigt men ha lätt för att samarbeta med andra samt att skapa och bibehålla goda relationer. Du har god förmåga att se helheter och kan arbeta med processer och uppgifter parallellt. Du är drivande och har förmåga att utveckla arbetssätt och processer. Det är viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden. Din förmåga att vara en god representant för Länsstyrelsen är central. Om tjänsten Anställningen är en visstidsanställning på deltid (omfattning 50 %) till och med 30 april 2022 med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast. Datum: för tillträde kommer att vägas in i den slutliga bedömningen. Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning beroende på uppdragets utformning.   Information Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Anne-Louise Gjuse. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (SACO) och Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel). Ansökan Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 7 maj 2021. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.   Om Länsstyrelsen Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, Linked In och Twitter. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!