LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GOTLAND

Samordnande sjuksköterska barn- och ungdomsmedicin/habilitering/BUP

  • Vård & assistans

Gotland

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare är vår verksamhet och de gör skillnad varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten och skapar trygghet genom fokus på respekt, integritet och tillgänglighet. Vilka är vi? Habiliteringen arbetar med barn och unga med varaktiga funktionsnedsättningar såsom intellektuell funktionsnedsättning, autism och motoriska svårigheter. Vi ger råd, stöd och behandling för att barnen skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vid barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen arbetar drygt 25 medarbetare inom olika professioner. BUP-mottagningen är organiserad i två allmänpsykiatriska team, utöver det finns subspecialiserade ätstörnings- och DBT-team som drivs gemensamt med vuxenpsykiatrin. I samarbete med socialtjänsten finns här också ett socialpsykiatriskt team. Verksamhetsområdet barn- och ungdomsmedicin består av mottagning, avdelning och dagvård. Här diagnosticeras och behandlas barn och ungdomar mellan 0-18 år. Vi ansvarar för barnen på BB, för läkarkontrollerna på BVC och bidrar med läkarinsats på Barnahus. Verksamheten tar del av läkarinsatser på habiliteringen och samarbetar även med BUP, skola och socialtjänsten samt övriga verksamheter på sjukhuset. Dina arbetsuppgifter Som samordnande sjuksköterska ansvarar du för att samplanera vårdprocesser i våra tre verksamheter barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och barnmedicin. Du samordnar insatser i småbarnsteamet, som har till uppgift att bedöma barn i åldern 0-5 år med oklara utvecklingsförseningar, och du tar anamnes på de barn som är aktuella för bedömning. Att samordna insatserna för barn som har insatser från BUP, habiliteringen och barnmedicin ingår även i arbetsuppgifterna. I din roll ansvarar du också för delegation av läkemedel på korttidsboendena för barn. Vem är du? Du som söker är legitimerad sjuksköterska. För att lyckas i rollen krävs att du har en god kännedom om ovan nämnda verksamheter och att du har erfarenhet av arbete med barn med funktionsnedsättningar. Arbetet ställer krav på din samordnande förmåga och att du kan koordinera processer och insatser. Då arbetsuppgifterna spänner över fler verksamheter krävs att du är flexibel i ditt arbetssätt. Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret. Om Region Gotland Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Övrigt Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.   Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/   På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

REGION GOTLAND

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!