LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings Universitet

Doktorand i tema Teknik och social förändring

  • Skola & utbildning

Linköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktorand i tema Teknik och social förändring. Din arbetsplats Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik, etik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring. Dina arbetsuppgifter Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. Doktoranden ska bedriva kvalitativ forskning om kunskapsbildningsprocesser utifrån institutionella perspektiv. Det innebär att undersöka och analysera hur olika former av kunskap samspelar med exempelvis vanor, praktiker, regler eller organisatoriska förhållanden. Den specifika forskningsfrågan är öppen för formulering av innehavaren av anställningen i dialog med handledare och inom ramen för projektet.   Till arbetet hör att skriva vetenskapliga texter på engelska, självständigt och eventuellt också tillsammans med andra. Till arbetet hör också att vara delaktig i seminarier vid Tema Teknik och social förändring.  Dina kvalifikationer Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i något ämne av central betydelse för temat.  Relevant utbildning för den utlysta anställningen är exempelvis historia, etnologi, antropologi, statsvetenskap, företagsekonomi, sociologi, teknik- och vetenskapsstudier eller angränsande ämnen.   Dokumenterad skicklighet i att arbeta med human- eller samhällsvetenskapliga forskningsproblem är också ett krav. Dokumenterad skicklighet i att arbeta tvärvetenskapligt är meriterande. Anställningen kräver goda kunskaper i engelska i tal och skrift.   Utöver de handlingar du vill åberopa i din ansökan skall du även bifoga en avsiktsförklaring (en redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarutbildning) på högst 1 sida tillsammans med en forskningsplan på högst 3 sidor. Forskningsplanen ska beskriva ett möjligt forskningsprojekt inom ramen för anställningen, exempelvis utifrån följande frågeställningar: Vilka frågor är relevanta att ställa och varför? Vilka teoretiska ansatser skulle kunna inspirera arbetet? Vilka material är tänkbara att studera?  Om anställningen I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.  Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande För mer information om anställningen https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18545&rmlang=SE Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Linköpings Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!