LetsGig & Mecenat
Gigg från: Sveriges Lantbruksuniversitet

Professor i veterinärmedicinsk patologi

  • Skola & utbildning

Uppsala

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) . Inom sektionen för patologi finns idag en professor i allmän patologi och vi söker nu en professor i veterinärmedicinsk patologi. Ämnesbeskrivning Ämnet veterinärmedicinsk patologi omfattar uppkomst och utveckling av sjukdomar hos våra husdjur (nöt, get, får, gris, häst, fjäderfä, hund och katt) samt fisk. Detta inkluderar hur sjukliga förändringar yttrar sig i vävnader och organ mikroskopiskt och makroskopiskt samt hur dessa förändringar relaterar till djurets kliniska tecken på sjukdom. Arbetsuppgifter Innehavaren ska ansvara för utvecklingen av forskning och utbildning inom hela ämnet veterinärmedicinsk patologi i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare. Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen: • utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning • utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå • handleda i patologisk diagnostik inkluderande obduktioner och histopatologiska bedömningar • handleda doktorander • aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå • samarbeta med forskare inom SLU • samverka med forskare och andra aktörer utanför SLU • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näring och samhället i övrigt • sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till allmänheten/omgivande samhälle • utföra administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet • bidra till institutionens, fakultetens och SLUs strategiska utveckling • aktivt medverka i residentutbildningen i veterinärmedicinsk patologi • ha svenska som arbetsspråk inom 4 år. Behörighet Den sökande ska: • ha veterinärexamen • ha doktorsexamen och docent- eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens inom ämnet veterinärmedicinsk patologi • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen • vara pedagogiskt skicklig och ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning • ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare för doktorand • ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik forskargrupp • ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel • ha erfarenhet av diagnostiskt arbete inom veterinärmedicinsk patologi • ha goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt.  Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.  Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas: • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet • förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning • förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens eller via samverkan. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas: • planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning • erfarenhet av praktisk och teoretisk undervisning i veterinärmedicinsk patologi • handledning av doktorander och residents • pedagogisk vision • högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av: • att samverka med det omgivande samhället • att informera om forskning och utvecklingsarbete • utveckla och leda verksamhet och personal • diagnostiskt arbete inom veterinärmedicinsk patologi.  Det är meriterande att ha internationell specialistkompetens inom ämnet veterinärmedicinsk patologi (diplomate ECVP/ACVP). Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.  Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Sista ansökningsdatum: 2022-05-16 Placering/ort: Uppsala Omfattning: 100% Anställningsform: Tillsvidare Tillträde: Enligt överenskommelse Ansökan: Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands. Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här. Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges Lantbruksuniversitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!