LetsGig & Mecenat
Gigg från: Praktiska Sverige AB

Specialpedagog/speciallärare

  • Skola & utbildning

Nacka

Praktiska gymnasiet i Nacka är en mindre skola med ca 450 elever och 48 anställda. Vi utbildar morgondagens entreprenörer och över 90% av våra elever får jobb direkt efter studenten. Praktiska Gymnasiet är skolan mitt i arbetslivet och vi är störst i Sverige inom gymnasial lärlingsutbildning. Vi finns för de elever som vill ta en yrkesexamen för att kunna arbeta, starta eget eller läsa vidare efter gymnasiet efter sitt livs bästa skoltid. Praktiska Gymnasiet har sedan 1999 utvecklat en modell för gymnasiala lärlingsutbildningar och har som ambition att fortsätta leda utvecklingen av yrkesutbildningar som möter arbetsmarknadens krav. Vi finns idag på 33 platser, från Luleå i norr till Ystad i söder och vi har drygt 5500 elever och cirka 800 anställda. Vi arbetar hela tiden efter att utvecklas och driva vår idé framåt, detta för att utbildningen ska bli den bästa för våra elever. Sedan november 2017 är vi en del av Academedia praktiska.se/nacka Vi söker nu ytterligare en specialpedagog/speciallärare som ska arbeta tillsammans med vår speciallärare och hela vårt elevhälsoteam. Vi söker dig som är stresstålig, flexibel och initiativrik, som inte vill att alla dagar ska se lika ut. Du har kanske nyss tagit examen och är ny i yrket, eller du har några års erfarenhet, du gillar att arbeta i en miljö där ungdomars lärande står i fokus. Du kommer att arbeta i ett elevhälsoteam, där kurator, specialpedagoger/speciallärarare, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare finns. Vi söker dig som är utbildad speciallärare eller specialpedagog. Du har god kunskap om inlärningspsykologi, inlärningssvårigheter och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt läs- och skrivsvårigheter. Som specialpedagog/speciallärare kommer du att ha en viktig roll i skolans elevhälsoteam och skolutveckling. Du kommer att ingå i elevhälsoteamet på skolan och arbeta nära elever, lärare och skolledning. Som speciallärare/specialpedagog deltar du i det främjande och förebyggande arbetet för elevernas utveckling. Du arbetar konsultativt gentemot pedagoger och andra professioner inom skolan, handleder personal, har stödjande samtal med elever samt genomför kartläggningar och utredningar på organisations-, grupp- och individnivå tillsammans med övriga elevhälsoteamet. Som specialpedagog/speciallärare har du alltid det pedagogiska uppdraget i fokus och i ditt arbete ingår även att förmedla kunskap till vårdnadshavare och medarbetare inom skolan. Praktiska Gymnasiet i Nacka söker nu ytterligare en speciallärare/specialpedagoger. I tjänsten ingår bland annat att; -delta i elevhälsoteamets arbete -ha samtal och stödja eleverna i deras utveckling mot målen -göra utredningar, kartläggningar och upprätta åtgärdsprogram i samråd med EHT och lärarna -samarbeta med kurator, speciallärare/specialpedagog, skolsköterska och SYV. -stödja eleverna och hjälpa till med i kontakt med lärarna. -delta vid klasskonferenser -planera och genomföra temadagar, studiedagar mm tillsammans med övriga elevhälsoteamet. -delta vid externa möten med socialtjänst, BUP, SIP-möten mm. -ha undervisning med enskilda elever eller mindre grupper -samordna och hålla i studiehjälp/läxhjälp tillsammans med EHT -ansvara för elevernas pedagogiska bilagor/överlämningar från grundskolor Vi utbildar morgondagens entreprenörer, unga vuxna som har valt en yrkesutbildning där hälften av utbildningen sker i skolan och hälften sker ute på ett Tjänsten innebär ett ansvar för det specialpedagogiska arbetet på skolan tillsammans med din kollega Omfattningen av tjänsten är 100%

Praktiska Sverige AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-11-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!