LetsGig & Mecenat
Gigg från: Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb

Systemarkitekt till verksamheten för Rakel och ledningssystem

  • IT & programmering

Karlstad

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering. Rollen som utvecklare är placerad vid enheten för Förvaltning och Utveckling inom verksamheten för Rakel och ledningssystem på MSB i Karlstad. Våra system är Rakel, SGSI och WIS. Vi växer och behöver rekrytera fler för att kunna göra mer. • Rakel är det nationella radiosystemet för aktörer inom ordning, säkerhet, hälsa och försvar • SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät för myndigheter med hög säkerhet och hög tillgänglighet • WIS (Webbaserat Informations System) är ett lägesbildssystem för kommuner, regioner, myndigheter samt ett antal andra aktörer i Sverige Arbetsuppgifter Du kommer leda utvecklingen av våra viktigaste applikationer och plattformar som används av Sveriges krisberedskapsaktörer för att hantera samhällsstörningar. Du ser till att applikationer utvecklas med fokus på prestandaoptimering, skalning och säkerhet. Tillsammans med engagerade och kunniga systemarkitekter, produktägare, användarorganisationer och leverantörer är du en del av ett team som kontinuerligt vidareutvecklar våra applikationer och plattformar med användarnas behov i fokus. - Fullstack-utveckling i Microsoft . NET teknikplattformar - Specificera, förbättra och förfina en förflyttning mot en händelsedriven tjänstebaserad arkitektur - Upprätthålla hög kodkvalitet med hjälp av kodgranskning, kodanalys och testning. - I nära samarbete med arkitekter, produktägare och användare översätta behov och krav till funktionalitet. - Bistå vid teknisk kravspecificering och framtagande av nya lösningar - Delta i arbete med IT-säkerhet genom att bistå exempelvis vid risk- och sårbarhetsanalyser - Driva och utföra uppgraderingar och systemförbättringar i vår containerplattform - Automatisera och konfigurera CI/CD verktyg och processer Eftersom arbetet kräver kontakter med interna och externa intressenter och arbetet varierar i komplexitet och storlek, är dina personliga egenskaper mycket viktiga. Det ställer krav på din problemlösande analytiska förmåga som gör att du har lätt att se orsak och samband. Då dina kollegor finns geografiskt utspridda sker mycket dialog via digitala verktyg. Din kompetensprofil: Vi söker dig som vill leda vår pågående resa mot händelsedriven tjänstebaserad arkitektur. Du har arbetat i minst 5 år som systemutvecklare inom området Microsoft . NET. Du har ett intresse för programmering, Dev Ops och IT-säkerhetsområdet och hög ambition vilket gjort att du genom åren inhämtat en god kunskap om olika programmeringsspråk, ramverk, verktyg, utvecklingsmiljöer samt olika säkerhetsfunktioner. Vi söker dig som har: - Har eftergymnasial utbildning inom exempelvis datateknik, systemvetenskap eller annan utbildning vi bedömer likvärdig. - Talar och skriver svenska obehindrat och har goda kunskaper i engelska. - Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom Microsoft . NET - Erfarenhet från att ha arbetat i uppdrag/projekt där CI/CD och pipelines har varit etablerat och Git har använts för versionshantering - Erfarenhet från praktiskt arbete med containerplattformar likt Kubernetes och Docker för konfiguration, anpassningar och förbättringar Det är meriterande om du har: - erfarenheter inom tjänstebaserad händelsedriven arkitektur - bakgrund som fullstack-utvecklare - erfarenhet från övervakning där konfiguration och hantering av larm och loggar har ingått, t.ex. med ELK eller Prometheus och Grafana - arbetat med någon av följande tekniker/verktyg: Java Script/Type Script, Angular, REST API, Microsoft SQL Server I en operativ verksamhet är lagkänsla en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och arbetsglädje. Vi sätter därför stor vikt vid din personlighet och vid din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Allt med användarnas behov i fokus. Du är en problemlösare som arbetar för att hitta den mest effektiva lösningen och analyserar och agerar för att förekomma långsiktiga problem. Du är självgående och kan självständigt välja arbetsmetod samt fatta nödvändiga beslut. Du är kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Om MSB Verksamheten för Rakel och ledningssystem finns vid Avdelningen cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Verksamheten ansvarar för strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom samhällsviktiga verksamheter. I verksamheten ingår utveckling, utbyggnad, förvaltning, drift och kundanslutning av WIS https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/ Anställningsvillkor Tjänsten är en tillsvidare anställning på heltid med placering i Karlstad. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt förekommer. B-körkort, MSB tillämpar provanställning. Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare. https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/ Är du intresserad? Har du frågor kontakta enhetschef Carl-Fredrik Östman. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 17 januari, märkt med referensnummer 2021/236. Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                         MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!