LetsGig & Mecenat
Gigg från: Inspektionen För Vård och Omsorg

Erfaren jurist inom digitaliseringsområdet

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

IVO arbetar sedan förra året med ett arbete för att utveckla myndighetens strategiska inriktning som ett led i att nå en ökad måluppfyllelse. Några centrala perspektiv i strategiarbetet är digitalisering, ledarskap och utvecklade arbetssätt. En utpekad prioritering är att använda data som en strategisk resurs, i syfte att få ett ökat genomslag och arbeta mer riskbaserat inom tillsynen och tillståndsprövningen. IVO har i detta syfte i uppdrag av regeringen att utveckla den automatiserade inhämtningen av information samt datadrivna analysmodeller. IVO har även i uppdrag av regeringen att öka datatillgången och utveckla verktyg i syfte att samla och analysera iakttagelser inom tillsyns- och tillståndsverksamheten under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott. Vi söker nu juridisk förstärkning till myndigheten för att bidra i digitaliseringsarbetet. Du kommer att vara placerad vid rättsenheten, som bland annat ansvarar för att ge övergripande strategiskt stöd, vägledning i principiella juridiska frågor och samordna arbetet med att upprätthålla likhetsprincipen i beslutsfattandet. Som erfaren jurist inom digitaliseringsområdet kommer du att handlägga och utreda juridiska frågor med koppling till bland annat att hämta in, lagra och bearbeta data samt frågor om informationssäkerhet. Du kommer därför att ha vara involverad i myndighetens övergripande utvecklingsarbete. I jobbet ingår även att hantera remisser och vara ett internt juridiskt stöd. Vi söker dig som har • Juristexamen (jur. kand.) • Flerårig och aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete • Erfarenhet av arbete med kvalificerad juridik kopplat till digitalisering och informationssäkerhet inom offentliga verksamheter • Erfarenhet av arbete med personuppgiftshantering och registerfrågor • Erfarenhet av arbete med offentlighet och sekretess samt integritetsfrågor • Erfarenhet av förändringsarbete och kunskap om digitalisering inom statlig sektor. • God kommunikativ förmåga i tal och skrift Det är meriterande om du har • Notariemeritering eller annan likvärdig erfarenhet. • Erfarenhet av arbete inom det statliga utredningsväsendet • Erfarenhet av projektledning och utvecklingsarbete • Erfarenhet av riskanalys inom it • Erfarenhet av arbete med it Som person är du lösningsorienterad och strukturerad. Du är självgående och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Då arbetsuppgifterna är mycket varierande är det viktigt att du har ett flexibelt förhållningssätt. Du har en mycket god samarbetsförmåga. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vad kan IVO erbjuda dig? Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till att göra vården och omsorgen säkrare och bättre. Som tillsyns- och tillståndsmyndighet inom vården och omsorgen har IVO en särställning bland statliga styrmedel. Läget i vården och omsorgen är allt mer komplext. Många verksamheter påverkas av omvärldsfaktorer som exempelvis demografiska förändringar. Samtidigt är förändringstrycket starkt, inte minst mot bakgrund av pågående pandemi, den pågående omställningen till nära vård och den digitala utvecklingen. Det är tydligt i IVO:s tillsyn att de stora riskerna och bristerna inom vården och omsorgen finns på systemnivå. IVO:s arbetssätt behöver därför utvecklas för att svara mot de krav och behov som förändringarna i vården och omsorgen leder till för patienterna och brukarna. Vi strävar efter en sammansättning medarbetare som speglar samhällets mångfald. Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Märk din ansökan med dnr 2.1.1-34025/2021. Bifoga personligt brev och CV där det tydligt framgår på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Betyg och eventuella handlingar tas med vid en eventuell intervju. Sista ansökningsdag är 18 oktober 2021. Varmt välkommen med din ansökan! Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare rekrytering- eller annonseringshjälp. IVO bidrar till en säker vård och omsorg IVO:s uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna. IVO har omkring 750 medarbetare och verksamheten bedrivs vid sex regionala avdelningskontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm. IVO bildades 2013 och lyder under Socialdepartementet.

Inspektionen För Vård och Omsorg

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!