LetsGig & Mecenat
Gigg från: ABB AB

Associate Project Manager

  • Övrigt

Västerås

Ta ditt nästa karriärsteg tillsammans med vårt globala team på ABB. Vi driver på omvandlingen av både samhället och industrin för en mer produktiv och hållbar framtid. Inom ABB har vi som uttalat mål att främja alla aspekter av mångfald och inkludering: kön, HBTQ+, funktionsnedsättningar, etnisk bakgrund och ålder. Tillsammans befinner vi oss på en resa där vi alla, som individer och som kollektiv, välkomnar och värdesätter individuella olikheter. Projektgenomförande är hjärtat i vår organisation som uppfyller och överträffar kundernas förväntningar samtidigt som det hjälper till att bygga en hållbar och lönsam framtid. Du kommer att driva våra elanläggningsprojekt innehållandes låg- och mellanspänningsställverk, enskilt eller i paket inom ABB Electrification Distribution Solutions i Sverige. Du upprätthåller och ökar kundtillfredsställelsen genom att ge den bästa tänkbara servicen under projektets alla faser. I denna roll rapporterar du till Projektchef på ABB Electrification Distribution Solution. Dina ansvarsområden Du leder genomförandet av projekt och säkerställer att alla tillhörande aktiviteter utförs i enlighet med företagsrutinerna, avtalsspecifikationerna, kvalitetsstandarderna, arbetsmiljökraven, kostnads-/lönsamhetsmålen och de tidsplanerade målen. Du definierar alla projektdokument som t.ex. omfattning och ekonomi, tidsscheman och riskhanteringsplaner. Du övervakar hur projektet fortskrider, resursutnyttjandet och projektekonomin, och du kontrollerar projektets faktureringsstatus, kostnader, utgifter och kassaflöde. Du ansvarar för inköp av tjänster, material och utrustning som behövs för projektet från externa och interna leverantörer. Du bygger och upprätthåller goda relationer till interna och externa intressenter och fungerar som spindeln i nätet för kundförfrågningar och olika projektärenden. Din bakgrund Du har relevant teknisk akademisk examen. Du har erfarenhet inom elkraft som projektledare i leveransprojekt. Du har dokumenterad erfarenhet av att administrera projektomfattning, -kostnader, -tidplaner, -leverantörer och -entreprenörer. Du har god kunskap om elkraftsentreprenader. Du har kännedom om SAP och MS Office. Som person är du samarbetsinriktad och lösningsorienterad och har en uttalad förmåga att kunna kommunicera. Du behärskar svenska och engelska, både i tal och skrift. Meriterande med BAS-U kompetens. Mer om oss Distribution Solutions är en affärsenhet inom ABB:s division Electrification som säljer och servar låg- och mellanspänningsställverk och kontrollutrustningar samt tillhandahåller paketlösningar för låg- och mellanspänningsutrustning för den svenska marknaden. Utrustningen tillverkas och levereras från ABB-verkstäder i Europa beroende på produkttyp och omfattning. Enhetens kunder finns främst inom massa och papper, gruvindustri, kraftgenerering och kraftöverföring, kemi samt infrastruktur och byggnadsindustrin i Sverige. Rekryterande chef Torbjörn Johansson, +4621-32 01 14, svarar gärna på dina frågor kring tjänsten. Fackliga kontaktpersoner - Sveriges Ingenjörer: Nils-Olof Eriksson, +4621-34 61 07; Ledarna: Christer Palmgren, +4621-34 60 86; Unionen: Karl-Erik Lindkvist +4621-34 60 67. Övriga frågor ställs till Talent Partner Anna Nordlund, +46 761-42 01 39. Vi ser fram emot din ansökan. Om du vill läsa mer om ABB kan du gå till vår webbplats www.abb.com.

ABB AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-08
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!