LetsGig & Mecenat
Gigg från: Vattenfall AB

Tillståndsprövningsansvarig

  • Övrigt

Solna

Tillståndsprövningsansvarig Vattenfall är en av Europas havsbaserade vindkraftsutvecklare verksamma i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Vår strategi är att minska utsläppen från elproduktion med en färdplan som syftar till att uppnå klimatneutralitet till 2050. Inom Vattenfall har vi det tydliga målet att möjliggöra ett fossilfritt samhälle inom en generation. I denna ambition ingår till exempel elektrifiering av transportsektorn och CO2-utsläppande industrier, men kärnan i denna ambition är att ha en hållbar elproduktion. Vattenfall ökar nu sin tillväxt inom förnybar energi, med särskilt fokus på havsbaserad vind. Vattenfall utvecklar flertalet havsbaserade vindkraftverk i Sverige, inte minst Kriegers Flak, som nyligen meddelats tillstånd från regeringen. Nu finns en spännande möjlighet att ansluta till oss som tillståndsprövningsansvarig för att möjliggöra utveckling och konstruktion av vår portfölj av havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige. Du kommer att vara en nyckelmedlem i ett motiverat och rörligt tillståndsteam och kommer att arbeta nära externa specialister för att stödja leverans av över 2 GW vindkraft till havs. Vi söker kandidater med olika bakgrunder med god förståelse för den svenska tillståndsprocessen och gärna erfarenhet av att arbeta med tillståndsfrågor eller miljöbedömning under antingen utvecklings- eller byggskede av projekt. Flexibilitet, teamarbete och ett kreativt förhållningssätt till problemlösning och strategi är avgörande för denna roll. Bli en del av vårt uppdrag och hjälp oss att nå vårt mål att vara fossilfria inom en generation! Ansvarsområden Som tillståndsprövningsansvarig kommer du att arbeta tillsammans med projektledare och vår seniora tillståndsprövningsspecialist på ett eller flera av våra projekt inom vår svenska portfölj av havsbaserade vindkraftsparker samt ge stöd till våra internationella projekt. Detta kommer att innebära möjligheter att: • Leda tillståndsprocesser både för marina och landbaserade delar av projektet • Stödja eller leda arbetet med miljöbedömning med stöd av MKB-konsulter och interna experter • Säkerställa efterlevnad av våra tillstånd genom att arbeta tillsammans med våra tekniska team och Package Manager för att säkerställa att villkor och åtaganden i tillstånd förstås och efterlevs • Samordna samarbete och kommunikation med berörda myndigheter och andra intressenter • Hantera och identifiera risker för att uppnå tillstånd eller uppfylla tillstånds samt införa strategier för att undvika dessa risker • Hantera budgetar och tidplaner för att uppnå tillstånd eller för att uppfylla tillståndsvillkor • Ge råd om framtida havsbaserade vindmöjligheter både inom Sverige och internationellt samt bedöma tillståndsprövningsrisker i och under nyförvärv • Ge annat relevant stöd till både svenska och internationella vindkraftsprojekt till havs • Bidra till det bredare tillståndsteamet inklusive input till branschgrupper och samråd, input till strategier för tillståndsprocessen, tillhandahålla expertråd och kunskap till andra projekt inom Vattenfalls europeiska havsbaserade vindkraftportfölj Du kommer att behöva främja en säkerhetsmedveten miljö Utbildning och erfarenheter • Universitetsexamen inom ett relevant område (t.ex. miljövetenskap, miljöteknik) med minst 5 års erfarenhet • Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikation (Svenska och Engelska) • Utmärkt projektledningsförmåga • Kunskap om den svenska tillståndsprocessen, bonus är om du har erfarenhet av marina tillståndsprocesser • Erfarenhet av att leverera tillståndsefterlevnad innan och under konstruktionsfasen av projekt är meriterande • Förmåga att arbeta i ett internationellt team • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med relevanta myndigheter och tillsynsmyndigheter, såsom Länsstyrelser, Ha V, Naturvårdsverket eller andra relevanta intressenter. Placeringsort Vi ser helst att tjänsten är baserad på Vattenfalls huvudkontor i Solna, men vi är flexibla gällande placeringsort. Både nationella och internationella resor kan förekomma. Vad vi erbjuder Vi erbjuder dig ett utmanande och självständigt arbete i en informell arbetsmiljö. Du kommer att arbeta i tvärvetenskapliga team och du kan alltid räkna med stöd från engagerade kollegor då ett ‘Fråga och dela’-koncept är väsentligt för vårt sätt att arbeta. Vi erbjuder attraktiva anställningsvillkor och möjligheter till personlig och professionell utveckling. Process och tidslinje Välkommen med din ansökan på engelska, inklusive CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 25 Juni. Urval och intervjuer kan komma att hållas löpande. Vi ser fram emot din ansökan! För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Daniel Bates, daniel.bates@vattenfall.com För mer information om rekryteringsprocessen, kontakta anna.uppstroem@vattenfall.com Fackliga representanter i Sverige: Rolf Ohlsson, Akademikerna, Christer Gustavsson, Ledarna, Rebecka Hedsell, SEKO, Anders Bohlin, Unionen. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00. På Vattenfall är vi övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och attraktivt företag och vi strävar efter att vara en god förebild när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett kön, etnicitet, ålder, könsidentitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vår organisation Energi är vårt bidrag till livskvalitet – dag efter dag. Med cirka 20 000 kollegor tillhandahåller Vattenfall ett heltäckande el- och värmeerbjudande till flera miljoner kunder i norra Europa. För det kommande arbetet behöver vi människor som är helt dedikerade till våra kunder och till ett hållbart samhälle – människor som du Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Vattenfall AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-06-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!