LetsGig & Mecenat
Gigg från: Kungliga Tekniska Högskolan

Doktorand, utv. av värderingsmetoder, hållbar utv. för ind. sjömatskedjor

  • Skola & utbildning

Stockholm

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Industriell ekologi. Det övergripande målet är att utveckla och tillämpa livscykelbaserad metodik (LCSA) för specifika sjömatskedjor inom sjömatscentret Blå mat (Blue Food). Målsättningar med doktorandprojektet är att välja ut lämpliga sjömatssystem samt sammanställa hållbarhetskriterier och målsättningen med LCSA tillsammans sjömatsföretag och sedan genomföra LCSA studier på olika produktionssystem. LCSA är en tvärvetenskaplig metodik som kombinerar redan väletablerade metoder som social LCA (SLCA), miljöbaserad LCA (ELCA) och livcykelbaserad kostnadskalkyl (LCC) till en integrerad helhet. Vilket kan ge en bättre bild av hur hållbart en produktbaserad industrikedja är. LCSA har utvecklats under senare år, men metoden är fortfarande ny och har endast tillämpats på ett fåtal studier och det finns flera kunskapsluckor som måste fyllas ut inom LCSA metodiken. Den har inte heller prövats på sjömatssystem och är således en utmanade och spännande doktoranduppgift. https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/havet-ar-nyckeln-till-en-hallbar-framtid-1.1029849 Handledning Doktoranden kommer att handledas av: Universitetslektor/Docent Fredrik Gröndahl, KTH (huvudhandledare) Doktorandtjänsten kommer vara vid KTH men stödjas genom bi-handledning från RISE, IVL och sjömatsföretag som Orkla och Marenor. Vi erbjuder - Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017 - En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915 - Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö. - Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav. Behörighet för antagning För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet: - avlagt en examen på avancerad nivå, - fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller - på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. - Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Urval För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att: - självständigt driva sitt arbete framåt, - kunna samarbeta med andra, - ha ett professionellt förhållningssätt och - analysera och arbeta med komplexa frågor. Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. Målexamen: doktorsexamen Information om antagning och anställning  Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår) Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/. Ansökan  Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).  Ansökan ska ha följande innehåll - CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper. - Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor) - Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. - Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten Övrigt Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440 Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kungliga Tekniska Högskolan

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!