LetsGig & Mecenat
Gigg från: Poolia Sverige AB

VD till Stiftelsen Flemingsberg Science

  • Övrigt

Stockholm

Vill du vara med och befästa och utveckla Flemingsberg som centralpunkt i Stockholm för forskning, utveckling, innovation och utbildning inom hälsovetenskaperna? Nu söker vi en VD till Stiftelsen Flemingsberg Science – en unik möjlighet att som nyckelperson starkt bidra i den omfattande utvecklingen av Flemingsberg Södra Stockholms Business District. Om tjänsten Som VD har du i huvuduppdrag att verka för att stiftelsen når sina mål och att utveckla strategier för att marknadsföra och skapa tillväxt i regionen. Målet är att fortsatt utveckla Flemingsberg – och dess campus - som attraktiv och dynamisk plats för forskning, utbildning, innovation, företagande. VD kommer, i samverkan med stiftarna, ha en mycket viktig roll i att utforma och skapa förutsättningar för att nå visionen för Flemingsbergs Science´s framtida roll i Stockholmsregionen och Sverige. I huvudsak omfattar VD:s uppdrag att vara pådrivande och samordnande mellan alla aktörer så att det skapas mer högre utbildning, utökad forskning och fler arbetsplatser i Flemingsberg, i enlighet med beslutade strategier. Rollen innebär också ett aktivt påverkansarbete för att skapa fortsatt och utökad samverkan mellan näringsliv, universitet och offentlig förvaltning och därigenom erbjuda ett unikt mervärde för regionen. Ytterligare kommer VD att arbeta aktivt för att starta, driva och slutföra projekt som kan krävas. Förutom nära och omfattande kontakter med näringslivets företrädare har VD även nära kontakter med akademierna, myndigheter, regionala aktörer och samarbetspartners. VD ser till att såväl projekt som strategier förankras och följs upp i alla organisationer som är delaktiga i stiftelsens arbete. Stiftelsens operativa arbete leds av ett kansli med VD, en operativ chef, en projektchef och vid behov kompletterande projektresurser. Som VD rapporterar du till Styrelseordförande. Vem är du? Vi söker dig som har gedigen ledarerfarenhet, gärna med vana av att bära yttersta ansvar gentemot en styrelse eller nämnd. Du har med fördel en bred erfarenhet av såväl offentlig sektor som näringsliv samt forskning och innovation, gärna med specifik kunskap om life science. Det är meriterande om du har kunskap om företagsetableringar och att skapa affärsmöjligheter. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta mot högt satta mål och uppnå dem, liksom att initiera, utveckla och slutföra projekt. Du behöver ha en bevisad förmåga att skapa regionala och nationella nätverk som bidrar till måluppfyllelse och en förmåga att identifiera och samverka med viktiga beslutsfattare. Ytterligare har du en god förmåga att både förstå och utarbeta verksamhetsstrategier och prioriteringar samt tillämpa denna kunskap för att nå högt uppsatta mål. För att lyckas i rollen behöver du vara en mål/resultatorienterad och prestigelös ledare. Du är tydlig och lyhörd med en hög kommunikativ förmåga. Vidare etablerar du trovärdighet och tvekar inte att anta utmaningar. Du är relationsbyggande och nätverkande med en hög förmåga att initiera och bibehålla goda relationer. Du har en högt utvecklad strategisk förmåga i kombination med stor operativ förmåga. Till den här tjänsten söker vi dig som har akademisk examen. Professionell svenska och engelska är ett krav. Om verksamheten Stiftelsen bildades 2011 med uppdraget att främja samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle i Flemingsberg. Bakom stiftelsen finns Region Stockholm, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola. Styrelsen leds av en extern ordförande och har representanter för samtliga grundare. Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av ledningspersoner och styrelser. Varmt välkommen med din ansökan!

Poolia Sverige AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!