LetsGig & Mecenat
Gigg från: Norrköpings kommun

Lärare i fritidshem till Söderporten

  • Skola & utbildning

Norrköping

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. VÅR VERKSAMHET Söderportens skola ligger i stadsdelen Hageby i södra delen av Norrköping. Vi är kommunens största kommunala grundskola med ca 620 elever i årskurserna F-6. På enheten finns också grundsärskola och våra fyra fritidshemsavdelningar. Fritidshemmen är belägna i vår nybyggda skoldel i nära anslutning till elevernas hemklassrum. Från och med hösten 2020 arbetar vi åldershomogent på våra fritidshem. Vi har en ny, stor och väl anpassad skolgård med många olika lek och aktivitetsmöjligheter. Vi har även närhet till den vackra Vrinneviskogen och dess möjligheter för utomhuspedagogik. På fritidshemmen jobbar vi aktivt med kvalitetsutveckling med fokus på fritidshemmets uppdrag. Vi arbetar tematiskt utifrån läroplanen i ett årshjul som vi systematiskt följer upp, utvärderar och utvecklar. Vi har gemensamma strukturer för kvalitetsarbetet som kontinuerligt följs upp vid avsatta tider varje månad. Vi arbetar också aktivt med rastverksamheten, där vi dagligen har flera styrda rastaktiviteter. Vi ser rasten som en viktig och meningsfull del av skoldagen och vet att våra elever mår bra av trygga, tydliga strukturer för sin rast. Även detta är ett kontinuerligt utvecklingsarbete där en särskild rastgrupp bestående av tre lärare i fritidshem tar lite extra ansvar.   Skolan har varit med i Skolverksprojektet Samverkan för bästa skola där vi fått stöd av Skolverket och av två universitet i att utveckla våra undervisningsprocesser mot våra identifierade övergripande mål; Ökad likvärdighet och Ökad måluppfyllelse. Alla verksamheter har deltagit i projektet och processen drivs framåt genom ett kollegialt lärande som bedrivs bland annat genom Lärande samtal. På vår skola finns en kulturell och språklig mångfald som är en tillgång i vårt arbete med allas lika värde, rätt och möjlighet att lyckas i livet.  ARBETSBESKRIVNING Som lärare i fritidshem har du ansvar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i fritidshemmet i enlighet med uppdraget i läroplanen. Under skoldagen är dina arbetsuppgifter kopplade till vad ditt arbetslag har identifierat att eleverna behöver. Det kan t ex handla om kompletterade undervisning i olika teman eller utomhusaktiviteter som du genomför med dina kollegor.  I uppdraget ingår också ansvar för lunchrasterna för åk F-3, där du tillsammans med kollegorna bedriver en stimulerande rastverksamhet med inslag av organiserade lekar och aktiviteter. Rastlekarna planerar du och ditt arbetslag med elevernas delaktighet genom att ta tillvara på elevernas intressen och förslag.  Du ansvarar också för att skapa och upprätthålla goda rutiner och en trygg miljö för alla elever.  DIN PROFIL Vi söker nu två kollegor, den ena tjänsten är ett föräldravikariat och den andra är en tillsvidaretjänst. Vi söker dig som är utbildad och behörig lärare i fritidshem. Du har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande och du är intresserad av skolutveckling. Du är väl förtrogen med fritidshemmets styrdokument.  Du ser fördelarna med att jobba på en stor skola med många kontakter. Du är intresserad av flerspråkighet och kulturell mångfald. Du är flexibel och har lätt för att samarbeta. MER INFORMATION OCH ANSÖKAN Två tjänster, ett föräldravikariat under perioden 220124 - 220711 samt en tillsvidaretjänst.   Vill du veta mer om tjänsterna kontaktar du Linda Hansen, rektor på 011-15 6096 eller linda.hansen@norrkoping.se Tillträde 220124 respektive 220107, eller enligt överenskommelse Din ansökan vill vi ha senast den 28 november.    Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Norrköpings kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!