LetsGig & Mecenat
Gigg från: Eskilstuna kommun

Arkitekt med inriktning översiktsplanering och stadsutveckling

  • Allt-i-allo

Eskilstuna

Vill du jobba med arkitektur i strategisk översiktsplanering och stadsutveckling i olika skeden och skalor? Är du driven och gillar många kontaktytor? Vi söker nu en medarbetare till vårt team på utvecklingsenheten och söker dig som är erfaren inom strategisk fysisk planering, är nyfiken och vill jobba med hållbar stadsutveckling. Läs gärna vidare och sök om du tycker det låter intressant! På utvecklingsenheten inom stadsbyggnadsförvaltningen är vi ett bra team i rollerna arkitekter, fysiska planerare, översiktsplanerare, projektledare, utvecklingsstrateg samt en stadsarkitekt. Vi ansvarar för stadsbyggnadsprojekt i tidiga skeden av stadsbyggnadsprocessen och för den översiktliga och strategiska planeringen av Eskilstuna kommuns utveckling. Kommunikation, koordinering och samverkan är ledord i det långsiktiga arbetet. Enheten har som uppgift att driva, bevaka och följa upp översiktsplanens intentioner och ställningstaganden. Enheten har till uppgift att formulera strategier för byggande och infrastruktur och att initiera komplexa projekt där omvärldsbevakning utgör en naturlig del. Vi initierar och driver olika stadsutvecklingsprojekt i samverkan med fastighetsägare och andra intressenter. Strategiska stadsutvecklingsfrågor är prioriterade inom Eskilstuna kommun. Eskilstuna finns i en expansiv tillväxtregion som Mälardalen utgör och Eskilstuna har en planeringsmässig höjd för 130 000 invånare och ska möjliggöra för 15 000 bostäder och 18 000 arbetstillfällen till år 2030. ARBETSUPPGIFTER Utvecklingsenheten ansvarar för översiktlig planering där uppdraget består av att ta fram och uppdatera förslag till översiktsplan, inklusive fördjupningar och tematiska tillägg till översiktsplanen. Översiktsplanen anger inriktning för hur kommunens mark och vatten ska användas och beslutas av kommunfullmäktige. I uppdraget ingår även att följa upp översiktsplanen och ta fram underlag för att pröva om den är aktuell. Enheten ansvarar även för, och medverkar i, flertalet strategiska projekt och omfattande uppdrag av förvaltningsövergripande karaktär. Dialog och samverkan med stadens aktörer är en naturlig del av arbetet. Genom strategiskt arbete bidrar enheten till att stärka Eskilstunas strategiska konkurrenskraft. Strategiarbetet består även av uppdrag som stödjer översiktsplanens genomförande och möjliggör en effektiv plan- och byggprocess. Arbetet handlar om att identifiera och möta förändringar i omvärlden som påverkar framtida utveckling. Som arkitekt hos oss driver du stadsutvecklingsprojekt både självständigt och med stöd av andra inom hela kommunkoncernen i olika skalor. Du ingår i ett team som präglas av stort engagemang och öppenhet. Vi arbetar med fysisk planering och gestaltning av en god bebyggd miljö i stad och på landsbygd på ett strategiskt plan. • I din roll representerar du det strategiska samhällsbyggandet i olika lokala och regionala sammanhang. Du är ofta med och kvalitetssäkrar delar i olika stadsutvecklingsprojekt vilket även kan innefatta projekt utanför dina egna. Det handlar om att delta i planeringens tidiga faser med stark drivkraft och tydlig inriktning se till att Eskilstuna utvecklas till en alltmer attraktiv stad. • Ditt uppdrag är ett växelspel mellan större stadsutvecklingsprojekt och mindre utredningsuppdrag som kan innebära att skissa och översiktligt visualisera en plats möjliga utveckling för bebyggelse eller offentliga rum. • Arbete med dialog, samverkan och delaktighet även fokus på innovativa medborgardialoger med till exempel samskapande som utgångspunkt. • Som en del av teamet på utvecklingsenheten är omvärldsbevakning, både nationellt och internationellt en given arbetsuppgift. • Arbete med att skriva fram beslutsunderlag till remissvar från olika myndigheter, andra organisationer och andra delar av kommunkoncernen. • Vi har fokus på implementering av digitala verktyg vilket den här rollen blir en del i. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som uppfyller följande krav: • Du har relevant arkitektutbildning med inriktning mot stadsplanering, fysisk planering eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning/erfarenhet. • Flerårig erfarenhet av arbete i stadsutvecklingsprojekt och stadsbyggnadsfrågor. • Erfarenhet som projektledare med inriktning fysisk, strategisk planering. • Relevant kunskap inom Plan- och bygglagen samt miljöbalken. • Utöver goda allmänna IT-kunskaper även kunskaper i Adobe för att kunna visualisera och konkretisera stadsutvecklingsidéer. • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Det är också meriterande om du har med dig följande: • Arbetslivserfarenhet av medskapande medborgardialog. • Erfarenhet att i arkitektrollen arbetat med strategisk planering / översiktsplanering exempelvis med illustrationer och skiss. • Erfarenhet av arkitektur- och gestaltningsfrågorna på ett övergripande och strategiskt plan. • Tidigare erfarenhet från Agenda 2030 och har kunskap om hållbarhetsmålen. Som person är du driven och nyfiken. Du är en god talare och van vid att knyta nya kontakter. Du samarbetar gärna och är lyhörd i dina samarbeten. Här behövs också både struktur och flexibilitet vilket du har en förmåga att kombinera. Du är också självständig och beslutsam samt har ett intresse för samordning och kommunikation. Hos oss är utvecklingsmöjligheterna goda för rätt person. Vi söker dig som känner igen dig i ovan och vill bidra till att Eskilstuna utvecklas till en alltmer attraktiv plats. Välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Vill du vara med och leda vägen? Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag. Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.

Eskilstuna kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!