LetsGig & Mecenat
Gigg från: Sveriges Lantbruksuniversitet

Postdoktor inom markens biota i förskjutningen under klimatförändringar

  • Övrigt

Umeå

Institutionen för skogens ekologi och skötsel Den globala  uppvärmningen förskjuter växtarters utbredning och genom biologisk invasion utvidgar många arter sin utbredning över altitud- och latitudgradienter. Detta sker dock i mycket olika takt, vilket leder till förändring av ekologiska samhällen. Förändrade interaktioner mellan arter i nya samhällen kan överföra effekter av klimatuppvärmningen till biologisk mångfald och centrala ekosystemfunktioner så som kol-cykeln, vilket kan förstärka klimatuppvärmningen. Ett av målen med Biodiversa projektet ”Range X” är att bättre förstå hur växters interaktioner med mark- biota överför effekter av klimatuppvärmningen till arter med expanderande utbredning samt hur förändrade växt-mark biotiska interaktioner som ett resultat av utbredningsexpansion kommer påverka nyckel ekosystem-funktioner. Vi använder altitudgradienter i fjällekosystem som modellsystem, innovativa fält experiment och jämförande studier under kontrollerade omständigheter för att utröna drivkrafterna av arters expansionsområden och deras påverkan på ekosystemen. Anställningen är på heltid i två år vid institutionen för Skogens ekologi och skötsel, SLU Umeå. Institutionen består av 100 personer varav ett tiotal är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/. Huvudhandledaren är Paul Kardol (SLU, Umeå). Sandra Jämtgård (SLU, Umeå) och Jake Alexander (ETH Zürich, Schweiz) kommer att vara biträdandehandledare. Anställningen är en del av det större Range X-konsortiet med deltagare från Schweiz, Chile, Danmark, Frankrike, Tyskland, Norge och Sydafrika.  Arbetsuppgifter: Vi söker en postdoktoral forskare som sammanför mark-kemi och mark-biota (mikrober och fauna) med etableringen av nya arter i markprover från höjdtransekter som upprättats av det globala Mountain Invasion Research Network (MIREN; www.mountaininvasions.org/). Postdoktorn kommer vidare att analysera effekterna av markkemi och mark-biota på utbredningen av expanderande växtarter under klimatuppvärmning i experiment i kontrollerade klimatkammare med inokulerad jord med jord och växter från MIREN-transekterna. Postdoktorn kommer också att vara involverad i fältförsök för att bestämma effekterna av växter med expanderande utbredning på kolflöden och kolpooler. Kvalifikationer: Vi söker en entusiastisk och mycket motiverad person med god kommunikationsförmåga i skriftlig och talad engelska, med stark arbetsmoral. Vi söker någon som kan bedriva primär forskning (i fält och i laboratoriet) och utveckla vetenskapliga publikationer inriktade mot framstående internationella tidskrifter. Den framgångsrika kandidaten kommer att ingå i en grupp internationella forskare med olika bakgrund och måste kunna arbeta i ett teamkontext såväl som självständigt. Vi söker efter någon med en doktorsexamen i ekologi eller närliggande områden, särskilt med tonvikt på markmikrobiell och/eller invertebrat-biologi. Kandidaten måste ha bevisad skicklighet i att skriva och publicera vetenskapliga artiklar. Goda numeriska och statistiska färdigheter samt tidigare erfarenheter av identifiering av markfauna är önskvärda. Ett giltigt körkort krävs och du bör vara beredd att resa till olika fältplatser. SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning så därför välkomnar vi främst personer från underrepresenterade grupper inom detta forskningsområde. Anställningen vänder sig främst till juniora forskare med en doktorsexamen som är högst tre år vid ansökningstidens utgång. Placering: Umeå Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 24 månader. Omfattning: 100% Tillträde: Det finns viss flexibilitet, men det förväntade startdatumet är mellan 1 april och 1 juni 2021. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-01-15. Specifika dokument bifogade: Ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska: 1) ett personligt brev som beskriver dig själv och din matchning med ovan nämnda projekt; 2) ett CV som beskriver din utbildning, publikationer och relevant arbetslivserfarenhet och 3) namn och kontaktinformation för minst tre referenser; 4) examensbevis doktorandexamen   Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sveriges Lantbruksuniversitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-01-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!