LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Socialsekreterare till vår barngrupp på Södermalm

  • Vård & assistans

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning   Sociala avdelningen på Södermalms stadsdelsförvaltning strävar efter en hög tillgänglighet för såväl medborgare som samarbetspartners. En välfungerande samverkan är grunden för en integrerad socialtjänst och vi arbetar i enhetsövergripande processteam för att kunna möta våra medborgare utifrån deras olika behov och problematik, ibland med korta och intensiva insatser, ibland med mer långvariga. För att göra skillnad för stadsdelsområdets 130000 invånare tar vi oss an våra arbetsuppgifter med intresse och gör vårt allra bästa. Vi har fokus på uppdraget, samarbetar och är ansvarstagande samt ser möjligheter och prövar nytt. För oss ca 1800 medarbetare på Södermalms stadsdelsförvaltning är det en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat. Vi söker nu en medarbetare till avdelningen barngrupp. Vill du arbeta tillsammans med tolv erfarna, kloka och roliga kollegor? Är svaret ja ska du söka tjänsten hos oss som socialsekreterare i barngruppen. Enheten för Barn och ungdom ingår i Sociala avdelningen och består av sex grupper; mottagning, barngrupp 0-12 år, två ungdomsgrupper 13-20 år, familjevård och kontaktverksamhet samt familjerätt. Enheten leds av en enhetschef och varje grupp har en biträdande enhetschef.  Barngruppen består av en biträdande enhetschef, tio socialsekreterare och en samordnare som finns till stöd för biträdande enhetschef med verkssamhetsfrågor och för socialsekreterarna med ärendehandledning och introduktion. Dina blivande kollegor har erfarenhet av yrket och är öppna, inbjudande och nytänkande, vilket ger en arbetsplats som präglas av hög kompetens med god och varm stämning. Det är viktigt för oss att hjälpas åt, stötta varandra och upprätthålla ett gott arbete för våra barn och familjer vi möter. Arbetsbeskrivning Ditt arbete som socialsekreterare är mycket betydelsefullt och mångfacetterat då du i dialog med familjer och nätverk ska arbeta för att hitta bästa lösningen för barnet i fråga. I arbetet som socialsekreterare kan det bland annat ingå att konsultera, aktualisera ärenden, inhämta information, göra bedömningar, fatta beslut och följa upp insatser. Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, dvs. att du använder de tre kunskapskällorna; brukarnas perspektiv, teoretisk kunskap och beprövade erfarenheter. I ditt arbete kommer du att samarbeta både med kollegor i staden och externa samarbetspartners som till exempel landsting, försäkringskassa, polis, arbetsförmedling. Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik.  Kvalifikationer Du har socionomexamen. Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du har en god administrativ förmåga och håller utsatta tider. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Du har en problemlösande analysförmåga, du arbetar bra med komplexa frågor och kan snabbt analysera situationer och fatta beslut. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Eftersom arbetet oftast innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Övrigt Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Meriterande med tidigare erfarenhet av målgruppen samt utbildning i BBIC, Signs of Safety och Motiverande samtal.  Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.    Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!