LetsGig & Mecenat
Gigg från: Shaya Solutions AB

Projektledare inom samhällsbyggnad, Stockholm

  • Bygg & anläggning

Stockholm

Om konsultuppdraget - Ort: Stockholm - Uppdragslängd: Ca. 3år - Uppdragsstart: Enligt ök. - Sista ansökningsdagen: ansök snarast - Omfattning: 100% - OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo. Exempel på arbetsuppgifter: - Rapportera till programledare - Ansvar för att adekvat projektorganisation sätts upp enligt bemanningsplan - Ansvar för att rekrytera fler konsulter som krävs för att driva projekten framåt - Ansvara för att tidsram, budget och omfattningen hålls som specificerats i projektbeställning och genomförandebeslut - Delta aktivt i möten inom programmet, exempelvis projektlednings¬möten, programmöten, prognosmöten och statusrapporteringsmöten - Ansvara för att projektet arbetar i enlighet med Kundens krav och program - Ansvara för upphandlingsdokumentation för entreprenad tas fram, avtal och avrop efterlevs, resp. nya avtal med parter tecknas - Ansvara för upphandling av entreprenör (Utförandeentreprenad) - Ansvara för att Kunden uppfyller sitt säkerhetsarbete i enlighet med gällande lagar och regelverk, externa såväl som interna - Att hålla den planerade avstängningsperioden för Kapacitetsprojektet - Ansvara för att Kunden uppfyller sitt arbetsmiljöansvar i egenskap av byggherre i enlighet med Arbetsmiljölagen (1977:1160), dess förordning (1977:1160) samt gällande föreskrifter. - Ansvar för att prognoser uppdateras månadsvis - Samordna och föra dialog med externa, interna intressenter och projekt - Tillse att bygglovshandlingar tas fram - Ansvara för att Administrativa Föreskrifter (AFD) tas fram - Vara projektets kontaktperson gentemot entreprenör Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav): - Konsulten skall ha minst 5 års erfarenhet som projektledare i alla projektskeden (dvs. planering, projektering och produktion) inom Bana, El, Tele, Signal (Järnväg) inom de senaste 10 åren. - Konsulten skall ha minst 3 års erfarenhet av budgetansvar för projekt över 50 miljoner SEK i rollen som projektledare inom de senaste fem åren. - Konsulten skall ha 1 års dokumenterad erfarenhet av projektmetodik/modell såsom PROPS, PMI eller IPMA, alternativt kurs/utbildning. - Konsulten skall ha erfarenhet av offentlig upphandling av infrastruktur som beställare eller entreprenör. ______________________ Hur du kommer vidare - Sök uppdraget genom denna annons - I ansökan anger du ett kravställt timpris - Lägg in ett CV i word-format - Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas. - Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen. Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid. Om Shaya Solutions Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik. Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet. Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar. Annonsförsäljare undanbedes.

Shaya Solutions AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-11-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!