LetsGig & Mecenat
Gigg från: Försvarsmakten

MHS H söker Lärare i ledarskap/pedagogik OR7 till Ledarskapsavdelningen

  • Övrigt

Halmstad

Huvudsakliga arbetsuppgifter I rollen som lärare på Ledarskapsavdelningen undervisar och handleder du i både ledarskap och trupputbildning. Vid behov stöttar du även inom andra ämnen på enheten. Tjänsten innebär att planera, genomföra och utvärdera utbildning samt att medverkar i olika övningar både inom och utom landet såsom fältförlagd utbildning, fältövningar, vinterutbildningar etc. Andra uppgifter som kan komma ifråga är att leda och samordna verksamheten på en sektion (exv. SOU-pluton med kadetter) eller att medverka i forum för erfarenhetsutbyten och vidareutveckling inom olika ämnen eller mellan ämnesområden. Krav på formell kompetens/förmåga • Grundläggande specialistofficersutbildning inom FM • Dokumenterad erfarenhet som instruktör i FM. Särskilt meriterande • Aktuell och relevant erfarenhet av utbildning vid krigsförband. • Erfarenhet som kompanifanjunkare och/eller plutonsinstruktör. Meriterande • Erfarenhet från internationell tjänstgöring. • Övningsledare fast utbildningsanordning, instruktör SUSA/FUSA etc. • Övningsledare vinter. • Handledare Pedagogiska grunder/Utbildningsmetodik. • Tidigare erfarenhet av tjänstgöring på skola inom FM. Personliga egenskaper Vi söker dig som är intresserad av en omväxlande tjänst med hög grad av självständighet och ansvar. Att ha engagemang, framåtanda och förmåga att enskilt eller i grupp jobba mot ett slutmål är mycket viktigt i den roll som du kommer att ha hos oss. Tjänsten innehåller praktiska genomföranden i din roll som instruktör/utbildare men du kommer ibland även att arbeta med administrativt med utarbetande av exempelvis kursbeskrivningar, utvärderingar och rapporter. Detta ställer höga krav på din kreativitet och att du har god pedagogisk förmåga. Utbildningssituationerna innebär även att det ställs krav på ansvarstagande, struktur och noggrannhet. Övrigt • Befattningen är en tillsvidareanställning vid MHS H som omfattar 100% med tillträde snarast eller efter överenskommelse. • Svenskt medborgarskap är ett krav för tjänstgöring inom FM. • FM verkar för ökad mångfald och jämställdhet, därför kan positiv särbehandling komma att tillämpas. • Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. • Under ansökningstiden kan intervjuer komma att ske löpande så vi ser gärna att du skickar din ansökan så tidigt som möjligt. För närmare upplysningar kan du ringa eller maila: Wilas Wihlstrand C Ledavd, 0704-243939, wilas.wihlstrand@mil.se Gunnar Bylund Stf C UTBE  076-634 66 02, gunnar.bylund@mil.se Fackliga representanter: HSOF: Mikael Tedenstad Svebring 070-831 09 12 ORF-S: Roland Kramer 070-374 48 67 SACO: Mattias Johansson 070 836 06 07 Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar blivande specialist- och reservofficerare för Försvarsmaktens krigsförband. Dessutom utbildas erfarna specialistofficerare mot högre specialistofficersbefattningar. Militärhögskolan Halmstad leder också Försvarsmaktens utveckling av ledarskap och pedagogik och stödjer Försvarsmaktens högkvarter med programledning av utbildningar och ledning av grundutbildning under totalförsvarsplikt. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Försvarsmakten

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!